czwartek, 26 maja 2022 r.

Samorządowy Kongres Trójmorza

2022-05-11

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i podobnie jak w roku poprzednim zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Ubiegłoroczny Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza, skupił łącznie ponad 730 uczestników. W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.

W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Obrady toczyć się będą w blokach tematycznych m.in. infrastruktura transportowa, Sieć Regionów Trójmorza, energetyka, cyfrowa nauka, fundusze europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

O Wydarzeniu

 „Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby błędem, którego by nam nie wybaczono” podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda podczas ceremonii otwarcia Kongresu w dniu 29 czerwca 2021 w Lublinie.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W dniach 29-30 czerwca 2021 w Lublinie miał miejsce pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy i  II Forum Regionów Trójmorza.

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza na kolejną odsłonę Wydarzenia, które stało się cyklicznym międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, przedstawicieli partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec) oraz regionów partnerskich z Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na stronie www.congress.lubelskie.pl.

« powrót