wtorek, 28 czerwca 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

2022-06-20

Urząd Gminy informuje właścicieli i zarządców budynków o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać online, bezpośrednio w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub w wersji papierowej  za pośrednictwem Urzędu Gminy Biszcza, pok. nr 7.  Deklaracje dotyczące źródeł ciepła należy składać do 30 czerwca 2022 r.                                       Wójt Gminy Biszcza   Zbigniew Pyczko

      

« powrót