Gmina Biszcza

czwartek, 21 stycznia 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

04.052020

4 maj 2020r.

Życzymy Wam, szanowni Strażacy – Ochotnicy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków. Niech bezinteresowna służba na rzecz współmieszkańców gminy, będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz doskonaleniem Waszych własnych umiejętności i charakterów. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl oczywistej i pięknej Waszej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
 
Dziękując za Waszą służbę składam Wam także życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                   Z wyrazami wdzięczności i szacunku

                                                                                                     Wójt Gminy Biszcza

                                                                                        Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
                                                                                                        Związku OSP RP

                                                                                                        Zbigniew Pyczko

 
 
30.042020

Odezwa Komitetu Honorowego

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi.

 

 

czytaj więcej »
20.042020

Komunikat

Szanowni Państwo, z myślą o zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w obliczu zagrożenia koronawirusem, proszę wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie Gminy Biszcza o rozsądne postępowanie w przypadkach podejrzeń o możliwości zachorowania lub przebywania na terenach na których występują ogniska koronawirusa. Wszystkie te osoby powinny osobiście zgłosić się do SANEPIDU w Biłgoraju lub skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 84 686 15 22  i  695 732 451. Można, również skorzystać z informacji w tym zakresie dzwoniąc na ogólnopolską infolinię pod nr 800 190 590.
czytaj więcej »
20.042020

Komunikat Wójta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biszcza, Z myślą o zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy w obliczu pandemii koronawirusa, zwracam się z prośba do organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz mieszkańców gminy, którzy dysponują możliwościami uszycia „maseczek ochronnych ” o włączenie się do wspólnej akcji. Chętnych do bezpłatnej pomocy proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Biszcza, telefonicznie pod nr tel. (84) 685. 60. 22, 23, 24 lub email: info n gmina-biszcza.pl

 

 

czytaj więcej »
17.042020

Komunikat PCK

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii wirusa SARS-Cow-2 i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, Polski Czerwony Krzyż zmuszony jest zawiesić zbiórkę/obsługę pojemników PCK ( do końca maja – lub do odwołania. Jeżeli stan pandemii będzie się utrzymywał)
10.042020

Ogłoszenie Gmina Załuski

Praca prz zbiorze truskawek na terenie Gminy Załuski

Zapewniamy dobre warunki zakwaterowania oraz atrakcyjne warunki finansowe.
Prognozowowany poczatek zbiorów 15-20.05.2020r.
Sezon zbiorczy do 30.06.2020r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzedem Gminy Załuski, tel. 26 661 90 13, wew. 124, gdzie będzie prowadzonabaza osób zaiteresowanych zbiorem truskawek na terenie naszej Gminy.
czytaj więcej »
10.042020

Życzenia

Szanowni Mieszkacy Gminy Biszcza

Dzieląc się radością nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
Które niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią
Składamy mieszkańcom naszej gminy oraz ich najbliższym
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech wraz z cudem Zmartwychwstania Pańskiego
Odradzają się w naszych sercach ponadczasowe wartości
- wiara, nadzieja, i miłość i pozostaną na każdy dzień, który jest przed nami.
czytaj więcej »
10.042020

Informacja KPRM

 
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała kompilację podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.
czytaj więcej »
08.042020

Apel pszczoły

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

czytaj więcej »
01.042020

Wytyczne

Wytyczne Ministra Klimatu i Glównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
czytaj więcej »

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa