wtorek, 06 grudnia 2022 r.

Oferta inwestycyjna


Charakterystyka społeczno-gospodarcza


Początki wsi Biszcza datuje się od przełomu XV/XVI wieku. Wtedy to Biszcza wchodziła w skład dóbr Zamojskich i Starostwa Krzeszowskiego. Podczas pierwszego rozbioru Polski Biszcza znajdowała się w województwie lubelskim, które znajdowało się pod zaborem austriackim. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego weszła w jego skład, a następnie w 1815 roku w skład Królestwa Polskiego. Po roku 1831 miejscowość Biszcza należała do Guberni Lubelskiej. Rok 1863 wpisał się w historię Polski Powstaniem Styczniowym, w którym brali udział mieszkańcy wsi, o czym świadczą kopce zbiorowych mogił na terenie wsi Biszcza i Bukowina. Rok 1893 przyniósł utratę autonomii Królestwa i Biszcza znalazła się pod zaborem rosyjskim w tzw. Przywiślańskim Kraju. W roku 1864 powstała gmina Biszcza, której powierzchnia była zbliżona do obecnej. Podczas wojen wieś wielokrotnie była tak pod okupacją niemiecką jak i rosyjską. W latach 1940-1944 władzę w gminie sprawowała komisja powołana przez Komitet Nacjonalistów Ukraińskich. W tym okresie władza współpracowała z Niemcami, a językiem urzędowym został język ukraiński. Życie w gminie biegło spokojnie biorąc pod uwagę, iż był to okres wojenny aż do listopada roku 1942, kiedy miały miejsce aresztowania Żydów. Więźniów przewieziono do Tarnogrodu gdzie zostali rozstrzelani. Gminę Biszcza dotknęła również akcja wysiedleńcza związana z tworzeniem Niemieckiego Okręgu Osiedleńczego wokół Zamościa. Po wojnie życie w gminie powracało powoli do normy. Na mocy układu pomiędzy rządem TRJN Rzeczpospolitej Polskiej i ZSRR o wzajemnej wymianie ludności obszar gminy opuściło ok. 1.000 osób pochodzenia ukraińskiego. Powoli wracały osoby wysiedlone i wywiezione na pracę do Niemiec (powróciło 359 osób). Stan ludności po II Wojnie Światowej wynosiło około 4.400 osób. Obecnie siedziba gminy znajduje się we wsi Biszcza. (Biszcza nie była siedzibą gminy w latach 1976 – 1982).

Pod względem administracyjnym, od 1 stycznia 1999 roku gmina Biszcza należy do województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu biłgorajskiego. Zajmuje obszar 106 km2 (6,3% powierzchni powiatu i 0,4% powierzchni województwa). Otoczona jest gminami: Biłgoraj, Księżpol, Tarnogród, Potok Górny (powiat biłgorajski), Kuryłówka (powiat leżajski) i Harasiuki (powiat niżański). Gmina cechuje się średnią dostępnością komunikacyjną. Zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 863 relacji Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów (najkrótsze połączenie do przejścia granicznego w Hrebennym).

Miejscowość Biszcza - siedziba władz gminy - znajduje się w odległości 20 km od Biłgoraja, ok. 75 km od Rzeszowa, ok. 105 km od Lublina i ok. 270 km od Warszawy.

 

Mapy: powiatu biłgorajskiego i Gminy Biszcza


Najlepiej inwestować w naszej gminie


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oferta inwestycyjna - nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycje


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dane kontaktowe - Wioletta Rębacz

 

 


 

Koncepcja planistyczno – urbanistyczna terenu wokół zbiornika Biszcza-Żary o ogólnej powierzchni 393.19 ha wraz ze strefami otaczającymi.

 

 

 

 

 

 

Komunikacja projektowana na terenie zbiornika wodnego Biszcza - Żary

 

 

 

 

1. Biszcza - Żary mapa własności

2. Koncepcja planistyczno – urbanistyczna terenu wokół zbiornika Biszcza-Żary

3. Infrastruktura techniczna