czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Żary

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję iż, w związku z zaplanowanymi na 2021 rok działaniami samorządu gminy Biszcza, w kwietniu została zakończona inwestycja pod nazwą „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Żary”. W ramach tej inwestycji wybudowano 500 m.b. sieci wodociągowej oraz 450 m.b. sieci kanalizacyjnej wraz z trzema pompowniami ścieków.

Całkowity koszt zadania wyniósł 229 000,00 zł brutto i został współfinansowany z PROW 2014-2020.

 

Galeria: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Żary