Gmina Biszcza

sobota, 23 lutego 2019 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

SPRINT

 

HISTORIA

 

Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT BISZCZA

 

 

            Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy w dniu 25 listopada 2009 roku odbyło się zebranie założycielskie UKS-u. W zebraniu udział wzięli nauczyciele, dyrekcja SZS w Biszczy, księża, przedstawiciele rodziców i młodzież. Po przedstawieniu założeń, procedur i projektu Statutu wybrano Komitet Założycielski, przyjęto nazwę i Statut.

            Komitet Założycielski tworzyli:

1.      Tomasz Borek            - nauczyciel WF SZS w Biszczy

2.      Jerzy Mazurek            - nauczyciel WF SZS w Biszczy

3.      Iwona Bazylak            - przedstawiciel Rady Rodziców SZS w Biszczy

4.      Mariusz Zwolak          - rodzic

5.      Mateusz Jędorowski   - przedstawiciel młodzieży

 

Pan Tomasz Borek w imieniu Komitetu Założycielskiego złożył potrzebne dokumenty w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, gdzie dokonano wpisu UKS Sprint Biszcza do ewidencji klubów sportowych w powiecie biłgorajskim. Po uzyskaniu numeru z ewidencji klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się I Walne Zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprint Biszcza, na którym wybrano władze klubu. Po dyskusji i głosowaniach wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Po krótkich obradach Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się. Skład i funkcje organów UKS Sprint Biszcza:

Zarząd:

1.      Jerzy Mazurek             - prezes

2.      Danuta Kucharz           - z-ca prezesa

3.      Tomasz Borek             - sekretarz

4.      Mariusz Mazurek         - członek

5.      Mateusz Jędorowski    - członek

 

Komisja Rewizyjna:

1.      Mariusz Zwolak           - przewodniczący

2.      Piotr Szabat                 - sekretarz      

3.      Dawid Przytuła            - członek

 

CELE I ZADANIA

 

Celem Klubu jest :

1)      planowanie  i  organizowanie  pozalekcyjnego  życia  sportowego uczniów w

oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną władz samorządowych, rodziców i sympatyków Klubu,

2)      angażowanie wszystkich uczniów, młodzieży i rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3)      uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4)      organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)  organizowanie   działalności   sportowej   ze   szczególnym  uwzględnieniem funkcji  zdrowotnych,

1)      organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

2)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

 

 

              Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

ZORGANIZOWANE IMPREZY

 

Gminne Igrzyska w mini- piłce siatkowej chłopców –  06.01.2010:

 

 1. SP GÓZD LIPINSKI – op. Anna Dyjak
 2. SP BISZCZA              -  op. Jerzy Mazurek

 

Wyjazd na Lodowisko w LUBLINIE – op. Tomasz Borek – 02.02.2010 r.

 

Międzygminna Gimnazjada w siatkówce dziewcząt i chłopców – 04.02.2010 r.

 

Dziewczęta

 

Zawody rozegrano w sali Gimnazjum SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, z udziałem następujących drużyn:

1.      Gimnazjum w Księżpolu – op. Iwona Krupczak,

2.      Gimnazjum w Biszczy – op. Tomasz Borek,

3.      Publicznego Gimnazjum w Szyszkowie – op. Teresa Szadkowska.

Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”.

Wyniki rywalizacji:

 1. Księżpol – Szyszków              2 : 0     
 2. Szyszków – Biszcza                1 : 2   
 3. Biszcza  -  Księżpol                 2 : 0        

Tabela końcowa:

 1. Gimnazjum w Księżpolu                  2     4    4 – 0
 2. Gimnazjum w Biszczy                        2     3    2 – 3
 3. Pub. Gimnazjum w Szyszkowie.         2     2   1 – 4

 

Do zawodów powiatowych awansowały dziewczęta z Gimnazjum w Księżpolu.

 

 

 

Chłopcy

 

Zawody rozegrano w sali Gimnazjum SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, z udziałem następujących drużyn:

1.      Publicznego Gimnazjum w Majdanie Starym – op. Krzysztof Łuszczak,

2.      Publicznego Gimnazjum w Lipinach Dolnych– op. Krzysztof Rzeźnik,

3.      Gimnazjum w Biszczy – op. Jerzy Mazurek

Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”.

Wyniki rywalizacji:

 1. Majdan Stary –  Biszcza                      0 : 2   
 2. Biszcza –  Lipiny D.                            2 : 0
 3. Lipiny D. – Majdan Stary                    0 : 2

Tabela końcowa:

 1. Gimnazjum w Biszczy                                   2     4    4 - 0
 2. Pub. Gimnazjum w Majdanie Starym               2     3    2 – 2
 3. Pub. Gimnazjum w Lipinach Dolnych               2     2    0 – 4

 

Do zawodów powiatowych awansowali chłopcy z  Gimnazjum w Biszczy.

 

 

Międzygminna Gimnazjada w piłce nożnej halowej chłopców – Majdan Stary’ styczeń 2010

 II miejsce Gimnazjum UKS Sprint Biszcza

 

Biała szkoła – Zakopane 7-14 luty 2010.

 

W obozie udział wzięło 11 dzieci z SZS w Biszczy pod opieką Jerzego Mazurka. Głównym organizatorem była Polska Akademia Karate w Lublinie. Na zaproszenie organizatora w wyjeździe uczestniczyła także Dyrektor SZS w Biszczy Pani Anna Dajnowska.

W imieniu organizatora oraz uczniów SZS składamy PODZIĘKOWANIE Wójtowi Gminy w Biszczy za okazaną życzliwość i pomoc finansową na naukę jazdy na nartach. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010/2011

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE UKS SPRINT BISZCZA ZA ROK 2010

 

KALENDARZ SPORTOWY  2011 - UKS SPRINT

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa