czwartek, 20 czerwca 2024 r.

OSP Wólka Biska

RYS Historyczny jednostek OSP w Gminie Biszcza
 
Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała charakter dorywczy i niezorganizowany. Duża częstotliwość oraz groźne w skutkach pożary zmuszały mieszkańców miast i wsi do podejmowania środków ostrożności a szczególnie do organizowania się ludności w celu obrony przeciw pożarowej. Organizacją taką, której powstanie datuje się w drugiej połowie XIXw.  była i działa intensywnie do dziś Ochotnicza Straż Pożarna.
 
OSP Wólka Biska
Jednostka OSP w Wólce Biskiej powstała w lutym 1968r. z inicjatywy mieszkańców wsi: Wólka Biska, Żary, Budziarze.