Gmina Biszcza

czwartek, 27 czerwca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenia urzędowe

19.042013

Zarządzenie nr 108/2013 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Zarządzenie nr 108/2013 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

11.012012

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie prac przy utylizacji odpadów zawierających azbest

Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z demoem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

02.112010

ZARZĄDZENIE NR 164/2010 Wójta Gminy w Biszczy z dnia 26 października 2010r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 164/2010 Wójta Gminy w Biszczy z dnia 26 października 2010r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

15.092010

Zawiadomienie

Biszcza, 14 września 2010

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

            Wójt Gminy Biszcza zawiadamia, że mieszkańcy, firmy, instytucje oraz inne organizacje z Gminy Biszcza i spoza Gminy mogą zgłaszać imiennie lub anonimowe propozycje z pomysłami na temat: jak przyspieszyć rozwój gospodarczy Gminy Biszcza w rozumieniu wszelkiej działalności gospodarczej, – do czego serdecznie zapraszam i zachęcam.

 

            Forma i objętość opracowania są dowolne. Propozycje można zgłaszać: 

  1. ustnie do rejestru w Urzędzie Gminy w Biszczy, pokój nr 5,
  2. na piśmie, przesyłając listem na adres Urzędu Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza nr 79 lub złożyć w sekretariacie, pokój nr 6,
  3. elektronicznie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biszczy –

www.gmina-biszcza.pl

 

Wnioskodawcą projektu z 17 sierpnia 2010 pod tytułem „Poszukiwanie sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Biszcza” jest Komisja Budżetu, Finansów Planowania, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biszcza.

 

11.122009

Ogłoszenie - przyłącza gazowe


07.122009

OGLOSZENIE - ZBIÓRKA ODPADÓW

26.102009

O G Ł O S Z E N I E

Gwałtowne opady mokrego śniegu w dniach 14, 15 października br. wyrządziły znaczne szkody w lasach nadzorowanych przez Starostę Biłgorajskiego.

            W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Gminy w Biszczy informuje o konieczności likwidacji powstałych szkód.

            Usunięcie z lasów wiatrowałów i wiatrołomów ma profilaktyczne znaczenie z punktu widzenia ochrony lasu, pozwala uniknąć możliwości masowego wystąpienia w nich szkodników wtórnych.

            Przypominamy jednocześnie o konieczności dokonania legalizacji pozyskanego drewna. W tym celu należy złożyć podanie w Urzędzie Gminy Biszcza.

 

19.032009

Punkt informacyjny dotyczący zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy Biszcza

Urząd Gminy Biszcza utworzył punkt informacyjny dotyczący zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy Biszcza.

Osoba do kontaktu: Kazimierz Kustrzyk - tel. 084 6856022 wew. 120, pokój  Nr 19.

 

02.032009

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

czytaj więcej »

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa