Gmina Biszcza

sobota, 10 kwietnia 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Samorządowy Zespół Szkolny w Biszczy

 

 

Budynek szkoły

Samorzadowy Zespół Szkolny im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy został utworzony w 2002 roku z połaczenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum powstałego w wyniku reformy oswiaty w 1999 roku.

Samorzadowy Zespół Szkolny został powołany uchwała Rady Gminy z dnia 31 maja 2002 roku.i rozpoczał funkcjonowanie od 1 wrzesnia 2002 roku. W dniu 23 maja 2007 roku na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorzadu Uczniowskiego szkoła przyjeła imie Dzieci Zamojszczyzny oraz otrzymała sztandar . W zwiazku z nadaniem imienia szkoła wydała publikacje opracowana pod kierunkiem dyrektora mgr inz. Anny Dajnowskiej pod tytułem „ Zachowane w pamieci”.

 

           Sztandar SZS w Biszczy

Szkoła posiada logo, które zostało wybrane sposród projektów opracowanych przez uczniów w ramach konkursu „Logo mojej szkoły”. Wygrał projekt opracowany przez uczennice Agnieszke Pałubska.

Logo SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy

 

 

 

 

 

 

 

Dzien 23 maja został ogłoszony Swietem Szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 dzien ten jako pierwsza rocznica nadania szkole imienia obchodzony był bardzo uroczyscie w obecnosci kombatantów, uczestników tragicznych lat wojny.

 

 Kącik pamięci

 

 

 

Organizacja Samorzadowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy

 

 

 

 

 

 

Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe, biblioteke wraz z czytelnia, sale gimnastyczna oraz sale do gimnastyki korekcyjnej z której uczniowie korzystaja razem z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajeciowej.