Gmina Biszcza

niedziela, 24 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Biszcza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy w latach 2013 – 2014 realizuje inwestycję pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Biszcza”. Zakres prac obejmuje budowę Oczyszczalni ścieków typu stawowego o przepustowości 80 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd Lipiński. Projekt obejmuje również przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biszcza. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 744 217,18 zł, z czego 75% finansowane będzie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa