Gmina Biszcza

piątek, 10 lipca 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Biszczy

Założone w dniu: 16 maja 2014r.

 

Misja
1. Wspieranie i promocja wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy,
2. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości,
3. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców,
4. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
5. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7. Sprzyjanie przedsięwzięciom na rzecz restrukturyzacji i modernizacji wsi i rolnictwa,
8. Wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, w tym kultury lokalnej, sportu, rekreacji oraz edukacji dzieci i młodzieży, 
9. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych,
10. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji,
13. Wspieranie inicjatyw ograniczających bezrobocie,
14. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
15. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
16. Prowadzenie działalności krajoznawczej i turystycznej,
17. Propagowanie i organizowanie wypoczynku, rekreacji i innych form aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
18. Ochrona i promocja zdrowia.

 

Skład zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Biszczy:

 

 PREZES - Krzysztof Łokaj
 

 WICEPREZES - Ewa Kiszka

 WICEPREZES - Agnieszka Buła

 SKARBNIK - Danuta Stępień

 SEKRETARZ - Katarzyna Sularz

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa