Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Stowarzyszenie wędkarskie "SUM"

REGULAMIN WĘDKOWANIA

Stowarzyszenia Zwykłego Wędkarzy „SUM” w Biszczy

NA ZBIORNIKU WODNYM BISZCZA – ŻARY NA 2017 ROK

 

 1. ADMINISTRATOREM ZBIORNIKA (ŁOWISKA) JEST URZĄD GMINY W BISZCZY.
 2. SPOŁECZNYM OPIEKUNEM STREFY DLA WĘDKARZY JEST STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE SUM W BISZCZY.
 3. SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZYNA SIĘ 01.04.2017r. I TRWA DO 30.10.2017r.
 4. WĘDKOWANIE TYLKO W PORZE DZIENNEJ OD ŚWITU - GODZINĘ PRZED WSCHODEM DO ZACHODU SŁOŃCA.
 5. POŁÓW RYB TYLKO W STREFIE DLA WĘDKARZY.
 6. POŁÓW RYB TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH TYGODNIA: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA ORAZ DNI ŚWIĄTECZNE (OGÓLNOPAŃSTWOWE).
 7. POŁÓW RYB NA DWIE WĘDKI.
 8. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE ODLEGŁOŚCI (ŁOWISKA) MIĘDZY WEDKUJĄCYMI:
  1. PRZY WĘDKOWANIU WEDKAMI ZWYKŁYMI – 10M.
  2. PRZY WĘDKOWANIU SPININGIEM – 50M.
  3. ZA ZGODĄWĘDKARZA, KTÓRY ZAJĄŁ WCZEŚNIEJ STANOWISKO, PRZY SZCZEGÓLNYM ZACHOWANIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ODLEGŁOŚCI TE MOGĄ BYĆ MNIEJSZE.
 9. WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WĘDKOWANIA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.
 10. WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WNOSZENIA POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH (WIADRA) O POJEMNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5 LITRÓW.
 11. WPROWADZASIĘ ZAKAZ DOKARMIANIA RYB I ŁABĘDZI.
 12. POŁÓW SZCZUPAKA OD 01.05.2017R METODĄ SPININGOWĄ POWYŻEJ 50CM.
 13. POŁÓW SUMA POWYŻEJ 70CM W M-C LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ.
 14. POŁÓW RYB ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KARTY POŁOWU.
 15. KARTĘ POŁOWU RYB OTRZYMUJE SIĘ PO UPRZEDNIM ZARYBIENIU AKWENU PRZEZ WĘDKARZA NA RÓWNOWARTOŚĆ 200ZŁ, UCZNIOWIE DO LAT 16 100ZŁ, KOBIETY 100ZŁ, WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W URZĘDZIE GMINY BISZCZA POK. NR 21 W GODZ. 8.00-14.00.      
 16. ADMINISTRATOR NIE POBIERA OPŁAT ZA WĘDKOWANIE.
 17. ZARYBIANIE ZBIORNIKA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO POD NADZOREM STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO SUM.
 18. CELEM ZARYBIANIA ZBIORNIKA JEST ZACHOWANIE RÓWNOWAGI W BIOCENOZIE AKWENU.
 19. KARTĘ POŁOWU RYB MOŻE OTRZYMAĆ POSIADACZ KARTY WĘDKARSKIEJ.
 20. KARTĘ POŁOWU RYB WYDAJE Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY BISZCZA PREZES STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO SUM PO SPEŁNIENIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW.
 21. ZABRANIA SIĘ KOPANIA DOŁKÓW I URZĄDZANIA STANOWISK.
 22. WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WJAZDU POJAZDAMI NA GROBLĘ I TEREN PRZYLEGŁY DO ZBIORNIKA.
 23. DOPUSZCZA SIĘ WĘDKOWANIE RODZINNE W RAMACH LIMITU I STANOWISKA JEDNEGO WĘDKARZA, SPRZĘTU I ZABRANYCH Z ŁOWISKA RYB.
 24. USTALA SIĘ LIMIT DZIENNY POŁOWU RYB NA 3 (TRZY) ŁĄCZNIE PO JEDNEJ Z RÓŻNYCH GATUNKÓW.
 25. ZŁOWIONE RYBY BĘDĄCE POD OCHRONĄ LUB NIE POSIADAJĄCE WYMIARU OCHRONNEGO LUB BĘDĄCE W OKRESIE OCHRONNYM NALEŻY NATYCHMIAST NA ŁOWISKU WYPUŚCIĆ DO WODY, Z ZACHOWANIEM NIEZBĘDNEJ DLA ICH ŻYCIA OSTROŻNOŚCI.
 26. OBOWIĄZUJĄCE WYMIARY OCHRONNE: KARP – DO 35CM I POWYŻEJ 60CM, LIN DO 30CM, OKOŃ DO 18CM – BEZ LIMITU, AMUR DO 50CM, KARAŚ, POZOSTAŁE GATUNKI RYB WYMIARY ZGODNE Z RAPR.
 27. ZGODNIE Z PRZEPISAMI RAPR NALEŻY UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI STANOWISKO WĘDKARSKIE.
 28. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH WYDAJE WÓJT GMINY BISZCZA.
 29. DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ŁOWISKA UPRAWNIENI SĄ: POLICJA, PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA ORAZ STRAŻNICY STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „SUM”.
 30. ZA ŁAMANIE REGULAMINU ŁOWISKA GROZI KARA PORZĄDKOWA W WYSOKOŚCI 50ZŁ; TRZYKROTNE ZŁAMANIE REGULAMINU SKUTKUJE ODEBRANIEM POZWOLENIA NA WĘDKOWANIE I WYKLUCZENIEM ZE STOWARZYSZENIA; NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA OD PONIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEGO NARUSZENIE.
 31. WĘDKARZOWI NIE WOLNO ODSTĘPOWAĆ, SPRZEDAWAĆ, PATROSZYĆ, SKROBAĆ ZŁOWIONYCH RYB NA TERENIE ŁOWISKA.
 32. WĘDKUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE UBEZPIECZA SIĘ OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.
 33. ZŁOWIONA RYBA MA BYĆ WYNOSZONA Z TERENU ŁOWISKA W SIATCE.
 34. WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA ZAJMOWANEGO ŁOWISKA W PRZYPADKU ROZGRYWANIA NA TYM ŁOWISKU ZAWODÓW WĘDKARSKICH.
 1. Zarybianie 2014

Zawody wędkarskie o "Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Biszcza" 27.07.2014r.

Zawody wędkarskie o "Tytuł Mistrza Stowarzyszenia SUM" - zbiornik wodny Biszcza-Żary 24.05.2015r.

www.facebook.com/sum.biszcza

Zawody Wędkarskie o tytuł "Mistrza Zalewu Biszcza 2015"

 

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa