Gmina Biszcza

sobota, 18 września 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

ZGK Biszcza

,,ZGK"- Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy
 
   

Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy utworzony został Uchwałą Rady Gminy w Biszczy Nr XXXV/74/96 z dnia 2 grudnia 1996 r. Głównym zadaniem Zakładu jest bieżące zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Woda dla odbiorców z terenu Gminy Biszcza dostarczana jest z dwóch ujęć głębionych tj. Ujęcia Wody Wólka Biska/Żary oraz Ujęcia Wody Biszcza/Bukowina. Gminna sieć wodociągowa ma długość 79,8 km, dostarczana jest nią woda do wszystkich miejscowości na terenie Gminy Biszcza, ponad to w skład sieci wchodzą trzy główne pompownie mające na celu lokalne podnoszenie ciśnienia w sieci wodociągowej.

Ścieki z terenu gminy Biszcza oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach pracujących w miejscowości Biszcza i Gózd Lipiński. Są to mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków typu stawowego. Oczyszczalnia ścieków w Biszczy o średniej przepustowości 400 m3/d oczyszcza ścieki napływające z miejscowości Biszcza, Wólka Biska oraz Żary kolektorem sanitarnym o długości 31,2 km. W skład sieci wchodzi również 12 głównych pompowni sieciowych. Oczyszczalnia ścieków w Goździe Lipińskim ma przepustowość 80 m3/d. Długość sieci kanalizacyjnej odbierającej ścieki od mieszkańców Gozdu Lipińskiego wynosi 7,3 km. W skład sieci wchodzą również dwie główne pompownie sieciowe.

 
Dane Kontaktowe:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
BISZCZA 79
23-425 BISZCZA
tel. (084) 68 56 022 w. 116
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej: 
mgr inż. Tomasz Matys

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa