Gmina Biszcza

środa, 05 sierpnia 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

ZGK Biszcza

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BISZCZA 79

23-425 BISZCZA

tel. (084) 68 56 022 w. 116

 

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ: mgr inż. Tomasz Matys

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy został utworzony Uchwałą Rady Gminy

w Biszczy Nr XXXV/74/96 z dnia 2 grudnia 1996 r.

Zakres działania zakładu obejmuje administrację, konserwację i eksploatację wodociągu gminnego oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków a także utrzymanie składowiska odpadów.

Łącznie Zakład utrzymuje 75,9 km czynnej sieci rozdzielczej 34,8 km przyłączy wodociągowych. W zarządzaniu Znajduje się biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków typu stawowego o średniej wydajności 304 m3/dobę. Ponadto zakład prowadzi utrzymanie i eksploatację 10 sztuk głównych przepompowni ścieków. Łącza długość utrzymywanej sieci kanalizacyjnej wynosi: 30,1 km – sieć główna oraz 8,1 km – przykanaliki.

Składowisko odpadów, którym administruje Zakład znajduje się w miejscowości Biszcza II i zajmuje powierzchnię 0,98 ha.

ZGK w Biszczy posiada również koparko - ładowarkę WARYŃSKI HMK 102B, którą świadczy usługi dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy i gmin sąsiednich.

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa