Gmina Biszcza

sobota, 25 czerwca 2016 r.

Aktualności

                                     

21.062016

21.062016

Analiza popytu na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Biszczy
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe produkty i usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić załączoną ankietę. Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą nam do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną oraz aplikowanie o środki finansowe na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
17.062016

                               

17.062016

17.062016

13.062016

Zobacz także:

GOPS Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Portal rodzin wielodzietnych Samorządowy Informator SMS Szkoła Podstawowa w Bukowinie System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza Polska Prowincja - Pasja i Chwała GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca