środa, 26 stycznia 2022 r.

Wykaz referatów

Referat finansowo - podatkowy:
Skarbnik Gminy - Ewa Jednac
stanowisko ds. księgowości podatkowej - Wanda Dziduch
stanowisko ds. wymiaru podatków  - Irena Ciryt
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Renata Śmieciuch
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Agnieszka Huba
 
Referat Administracyjno-Organizacyjny i spraw ogólnych:
Sekretarz Gminy - Zbigniew Kita
stanowisko ds. wojskowych, OC, P.Poż. oraz Zarządzania Kryzysowego - Andrzej Kowal
stanowisko ds. kadrowych, administracyjno-gospodarczych, zdrowia i kultury
robotnik gospodarczy - palacz c.o. - Stanisław Ćwikła
robotnik gospodarczy - palacz c.o. - Ryszard Wójcik
sprzątaczka - Ilona Stępniowska
 
Urząd Stanu Cywilnego:
Referat Ewidencji Ludności:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Orlińska
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -Anna Fedak
 
Samodzielne stanowiska pracy: