Gmina Biszcza

niedziela, 20 maja 2018 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Wykaz referatów

Referat finansowo - podatkowy:
Skarbnik Gminy - Ewa Jednac
stanowisko ds. księgowości podatkowej - Wanda Dziduch
stanowisko ds. wymiaru podatków  - Irena Ciryt
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Renata Śmieciuch
 
Referat organizacyjny i spraw ogólnych:
Sekretarz Gminy - Zbigniew Kita
stanowisko ds. wojskowych, OC oraz sportu i rekreacji - Henryk Pałubski
stanowisko ds. kadrowych, administracyjno-gospodarczych, zdrowia i kultury - Anna Fedak
robotnik gospodarczy - palacz c.o. - Stanisław Ćwikła
sprzątaczka - Barbara Kulińska
 
Urząd Stanu Cywilnego:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Teresa Pałubska
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Orlińska
 
Samodzielne stanowiska pracy:
stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz obsługi rady gminy - Kazimierz Kustrzyk
stanowisko ds. strategii gminy, zarządzania projektami i zamówień publicznych - Adam Bil
stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji - Tadeusz Maciocha
stanowisko ds.przygotowania projektów i obsługi informatycznej - Robert Przybysz
stanowisko ds. turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi - Marek Maciocha
stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa - Marek Maciocha
 
 

 

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy