Gmina Biszcza

niedziela, 28 lutego 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

Informacja kąpielisko Biszcza-Żary
 
    Na podstawie art. 37 ust. 1, 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 29.01.2021 r. do 19.02.2021 r., do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Gminy Biszcza w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Biszcza na rok 2021. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biszcza oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce informacje.

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa