poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Gospodarka Odpadami

OGŁOSZENIE

        W zawiązku ze zmianą stawek oraz metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Biszcza informuje o konieczności zmiany deklaracji    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Od dnia 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła:

1) 17,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 34,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3) 51,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego trzyosobowego,

4) 68,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego czteroosobowego,

5) 85,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego pięcioosobowego,

6) 102,00 zł miesięcznie – od jednego gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego.

            Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania zniżki za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w wysokości:

1) 1,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 2,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego dwuosobowego,

3) 3,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego trzyosobowego,

4) 4,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego czteroosobowego,

5) 5,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego pięcioosobowego,

6) 6,00 zł – od jednego gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego.

 

            Nową deklarację należy złożyć w terminie od 06.12.2021r. do 31.12.2021r. Druki deklaracji będą dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy Biszcza oraz na stronie www.biszcza.pl w zakładce e- usługi; druki do pobrania.