poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Strefa Wędkowania

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy

Biszcza 50
23-425 Biszcza

tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl

 

Od dnia 01 lutego 2019r. zadania i obowiązki dot. prowadzenia strefy dla wędkarzy (łowiska)

prowadzi Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy.

W zakresie prowadzenia łowiska dla GOKSiR Biszcza najważniejsze jest:

- popularyzacja wędkarstwa jako czynnego i aktywnego wypoczynku

- popularyzacja uprawiania sportu wędkarskiego

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

- organizacja zawodów wędkarskich

- regularne zarybianie zbiornika

- nadzór nad racjonalną gospodarką rybną

- wydawanie kart połowu

- i inne które będą sprzyjać rozwojowi rekreacyjnemu i  turystycznemu

 

REGULAMIN WĘDKOWANIA

NA ZBIORNIKU WODNYM BISZCZA – ŻARY

 

 1. ADMINISTRATOREM, OPIEKUNEM STREFY DLA WĘDKARZY (ŁOWISKA) JEST GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI  W BISZCZY.
 2. CELEM PROWADZENIA ŁOWISKA JEST UPRAWIANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO, POPULARYZACJA WĘDKARSTWA JAKO CZYNNEGO I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ZACHOWANIE RÓWNOWAGI W BIOCENOZIE AKWENU.
 3. SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZYNA SIĘ 01 KWIETNIA I TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA DANEGO ROKU.
 4. WĘDKOWANIE TYLKO W PORZE DZIENNEJ OD ŚWITU - GODZINĘ PRZED WSCHODEM DO ZACHODU SŁOŃCA.
 5. POŁÓW RYB TYLKO W STREFIE  DLA WĘDKARZY.
 6. POŁÓW RYB TYLKO W WYZNACZONYCH  DNIACH TYGODNIA: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA ORAZ DNI ŚWIĄTECZNE  (OGÓLNOPAŃSTWOWE).
 7. POŁÓW RYB NA DWIE WĘDKI.
 8. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE ODLEGŁOŚCI (ŁOWISKA) MIĘDZY WEDKUJĄCYMI:
  1. PRZY WĘDKOWANIU WEDKAMI ZWYKŁYMI – 10M.
  2. PRZY WĘDKOWANIU SPININGIEM – 50M.
  3. ZA ZGODĄWĘDKARZA, KTÓRY ZAJĄŁ WCZEŚNIEJ STANOWISKO, PRZY SZCZEGÓLNYM ZACHOWANIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ODLEGŁOŚCI TE MOGĄ BYĆ MNIEJSZE.
 9.  ZAKAZ WĘDKOWANIA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.
 10. ZAKAZ ZANĘCANIA I WYWOŻENIA ZESTAWÓW ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH ZDALNIE STEROWANYCH.
 11. POŁÓW SZCZUPAKA OD 01 MAJA DANEGO ROKU  METODĄ SPININGOWĄ POWYŻEJ 50CM.
 12. POŁÓW SUMA /BEZ WYMIARU OCHRONNEGO/ W M-C LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ.
 13. POŁÓW RYB ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KARTY POŁOWU.
 14. KARTĘ POŁOWU RYB OTRZYMUJE SIĘ PO UPRZEDNIM OPŁACENIU SKŁADKI  PRZEZ WĘDKARZA W WYSOKOŚCI -200ZŁ, UCZNIOWIE DO LAT 16 -100ZŁ, KOBIETY- 100ZŁ, WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W GMINNYM OSRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W BISZCZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ OD 11:00 DO 19:00, NR.TEL. 846856067      
 15. ADMINISTRATOR NIE POBIERA OPŁAT ZA WĘDKOWANIE.
 16. ZARYBIANIE ZBIORNIKA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO POD NADZOREM PRACOWNIKÓW GOKSIR.
 17. KARTĘ POŁOWU RYB MOŻE OTRZYMAĆ TYLKO POSIADACZ KARTY WĘDKARSKIEJ.
 18. KARTĘ POŁOWU RYB WYDAJE Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY DYREKTOR GOKSIR PO SPEŁNIENIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW.
 19. ZABRANIA SIĘ KOPANIA DOŁKÓW I URZĄDZANIA STANOWISK, PALENIA OGNISK, ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU.
 20. WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WJAZDU POJAZDAMI NA GROBLĘ I TEREN PRZYLEGŁY DO ZBIORNIKA.
 21. DOPUSZCZA SIĘ WĘDKOWANIE RODZINNE W RAMACH LIMITU  I STANOWISKA JEDNEGO WĘDKARZA, SPRZĘTU  I  ZABRANYCH Z ŁOWISKA RYB.
 22. USTALA SIĘ LIMIT DZIENNY POŁOWU RYB NA 3 (TRZY) ŁĄCZNIE PO JEDNEJ Z RÓŻNYCH GATUNKÓW.
 23. ZŁOWIONE RYBY BĘDĄCE POD OCHRONĄ , NIE POSIADAJĄCE WYMIARU OCHRONNEGO LUB BĘDĄCE W OKRESIE OCHRONNYM NALEŻY NATYCHMIAST NA ŁOWISKU WYPUŚCIĆ DO WODY, Z ZACHOWANIEM NIEZBĘDNEJ DLA ICH ŻYCIA OSTROŻNOŚCI.
 24. OBOWIĄZUJĄCE WYMIARY OCHRONNE: KARP – DO 35CM I POWYŻEJ 60CM, LIN DO 30CM, OKOŃ DO 18CM – BEZ LIMITU, AMUR DO 50CM CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU W 2019R. KARAŚ 3SZT/ BEZ WYMIARU OCHRONNEGO/ POZOSTAŁE GATUNKI RYB WYMIARY ZGODNE Z RAPR.
 25. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI STANOWISKO WĘDKARSKIE W PROMIENIU MINIMUM 5 METRÓW, BEZ WZGLĘDU NA STAN, JAKI ZASTAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM POŁOWU.
 26. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH WYDAJE WÓJT GMINY BISZCZA.
 27. DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ŁOWISKA UPRAWNIENI SĄ: POLICJA, PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA, PRACOWNICY GOKSIR, ORAZ UPRAWNIONE OSOBY.
 28. ZA ŁAMANIE REGULAMINU ŁOWISKA GROZI KARA PORZĄDKOWA W WYSOKOŚCI 50ZŁ; DWUKROTNE ZŁAMANIE REGULAMINU SKUTKUJE ODEBRANIEM POZWOLENIA NA WĘDKOWANIE. NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA OD PONIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEGO NARUSZENIE.
 29. WĘDKARZOWI NIE WOLNO ODSTĘPOWAĆ, SPRZEDAWAĆ, PATROSZYĆ, SKROBAĆ ZŁOWIONYCH RYB NA TERENIE ŁOWISKA.
 30. WĘDKUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE UBEZPIECZA SIĘ OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.
 31. ZŁOWIONA RYBA MA BYĆ WYNOSZONA Z TERENU ŁOWISKA W SIATCE.
 32. WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA ZAJMOWANEGO ŁOWISKA W PRZYPADKU ROZGRYWANIA NA TYM ŁOWISKU ZAWODÓW  WĘDKARSKICH.
 33. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU MOGĄ ULEC ZMIANIE NA PODSTAWIE WPROWADZONEGO ZARZĄDZENIA DYREKTORA GOKSIR.