niedziela, 24 września 2023 r.

Aktualności

Obchody Dnia Strażaka

Z okazji święta strażaków - św. Floriana druhowie z jednostek OSP Gminy Biszcza obchodzili swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się w dniu 7 maja o godzinie 13:30 przy remizie OSP w Wólce Biskiej, zbiórką pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli wszystkich jednostek OSP. Następnie sformowane pododdziały uroczyście przemaszerowały do kościoła filialnego pw. MB Siewnej w Wólce Biskiej, gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków, której  przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Radosław.Po mszy podziękował strażakom za dobrą współpracę z parafią, oraz bezinteresowną pomoc okazywaną potrzebującym. We mszy św. uczestniczyli druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, wraz z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Biszczy.

Po mszy św. strażacy i zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka w Wólce Biskiej na dalsze świętowanie. Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował Zarządowi OSP Biszcza I za organizację święta oraz druhom za oddaną służbę, zaangażowanie i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

                                                               

                                      

 
 
Biszcza, dnia 19  styczeń  2022r.
 
 
PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO
OSP W BISZCZY
Posiedzenie otworzył Prezes Oddziału Gminnego OSP w Biszczy dh. Zbigniew Pyczko przedstawiając następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych druhów.
  2. Przedstawienie  porządku posiedzenia
  3. Ustalenie  terminu Walnych Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP
  4. Ustalenie składki członkowskiej, uchwała nr 1/2022
  5. Wniosek do prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Biszczy o nadanie odznaczeń.
  6. Uchwała Nr 2 /2022
  7. Ustalenie pocztów sztandarowych, oraz delegacji z wieńcami.
  8. Przewidywane uroczystości.
  9. Wolne wnioski
Ad. 3
          OSP Biszcza I -  05.02.2022r. godz. 17.00
          OSP Biszcza II – 12.02.2022r.  godz. 17.00
          OSP Bukowina – 19.02.2022r. godz. 17.00
          OSP Gózd Lipiński – 22.01.2022r. godz. 17.00
          OSP Wólka Biska – 26.02.2022r. godz. 17.00
Ad. 4.
            Składka członkowska dla ZOG ZOSP RP w Biszczy po 100 zł od jednostki płatna w dniu posiedzenia zarządu tj. 19.01.2022r.
 
Ad. 5.
            OSP Gózd Lipiński przedstawiła wniosek do Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Biszczy o nadanie odznaczeń.
 
Ad. 6.
Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Biszczy podjęło uchwałę o nadanie odznaczeń, jednogłośnie zaakceptowało wniosek.
- inf. o nowym medalu św Floriana
- inf. o nowym  medalu za zasługi dla pożarnictwa Lubelszczyzny
 
Ad. 7.
            3 Maj  – OSP Wólka Biska godz. 9.00
            11 Listopad – OSP Wólka Biska godz. 9.00
            Droga krzyżowa ( przygotowanie krzyża) –
            Gminne Zawody sportowo-pożarnicze  - brak informacji
            Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze  - brak informacji
Ad. 8 .
            Przewidywane uroczystości:
 70-lecie jednostki OSP Gózd Lipiński, poświęcenie samochodu i garażu.
Florian 8 maja (niedziela), mszę zamówić na 12.00, zorganizowanie transportu, wspólne obchody dnia strażaka nad zalewem, ustalenie składki na następnym posiedzeniu zarządu.         
Ad. 9.
Wolne wnioski:
- Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatowego.
- podwyżka stawki ekwiwalentu za szkolenia 15zł  i udział w akcji 25zł, Rada Gminy podejmie decyzję na posiedzeniu w lutym.
- odpowiedzialność za terminowe rozliczanie ekwiwalentu
- do 31 marca sprawozdania finansowe CIT-8
- deklaracja antykorupcyjna – czyli wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych wszystkich członków zarządu do 31 stycznia 2022r.
- inf. zobowiązania odnośnie polskiego ładu
- pytanie S. Biernat odnośnie noszenia dystynkcji
- na zawodach strażackich używane będą motopompy zakupione przez PSP
- kwestia kierowców,- na zarządzie powiatowym przedyskutować nowe rozwiązania prawne odnośnie funkcjonowania jednostek oraz zatrudnienia dowódców, kierowców oraz strażaków biorących czynny udział w akcji.
- pismo odnośnie samochodu Żuk z OSP Wólka Biska, prezes udzieli informacji po odbyciu Walnego Zebrania na następnym posiedzeniu zarządu.
- Wójt, Prezes Zarządu, złożył najlepsze życzenia noworoczne, podziękował za współpracę jak również przekazał życzenia od Zarządu Powiatowego oraz Zastępcy Komendanta PSP.
Podziękował za wkład i zaangażowanie w rozwój jednostek.
 
Po wyczerpaniu tematów zebranie zakończono.
 
W posiedzeniu uczestniczyło: na 15 członków Zarządu – 11 było obecnych,
 oraz 1 członek komisji rewizyjnej.
 
Sporządził:                                                                                                             
Andrzej Kowal