poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Aktualności

10 lutego 2024r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Biszcza II

Podczas zebrania strażacy podsumowywali swoją pracę w roku 2023, a także przedstawiali plany realizacji na rok 2024 oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Zbigniew Pyczko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Małysza, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Mariusz Olekszyk, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. kpt. inż. Dariusz Zabłotni, Prezes OSP Bidaczów Piotr Olszówka wraz z druhami, Sekretarz Zarządu OSP Biszcza I Ireneusz Ćwikla, Chrzestna Sztandaru Pani Smyl, Przewodniczący Rady Gminy Biszcza Grzegorz Ciosmak, Sekretarz Gminy Biszcza Piotr Cichórz, Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Biszczy Grzegorz Jasiński, Sołtys Agnieszka Mura, Przedstawiciele Firny ARPAPOL Kamila Miciuła, Daniel Miciuła,  Przedsiębiorstwo Handlowe BARĆ Włodzimierz Cyc.

Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował za zaproszenie oraz za działalność jednostki w 2023r, pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, podkreślił że był to rok historyczny dla jednostki pod względem zakupów sprzętu, samochodu bojowego Renault, oraz remontu strażnicy.

Prace remontowe i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy zostały wykonane z udziałem funduszy z programu "Polski Ład", a zakup samochodu bojowego z udziałem dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz dzięki pomocy Wójta Gminy Biszcza Pana Zbigniewa Pyczko z udziałem funduszy Gminnych.

Na zakończenie Pan Wójt podziękował strażakom za to jak wiele swojego czasu poświęcają na rzecz wyglądu i funkcjonowania jednostki, zadeklarował dalszą pomocy przy zakupach sprzętu i umundurowania, oraz podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP Dariuszowi Gemborys, Prezesowi Oddziału Powiatowego OSP Janowi Małysza, Prezesowi Piotrowi Olszówka, Przewodniczącemu Rady Gminy Biszcza Grzegorzowi Ciosmak, Prezesowi Banku Spółdzielczego Grzegorzowi Jasińskiemu, Pani Sołtys Agnieszce Mura, za wsparcie dla jednostki oraz pomoc w pozyskiwaniu sprzętu, oraz przekazał podziękowania od Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

 

 

Tak się prezentuje nowo wyremontowana strażnica i nowe auto

 

A to nowo zakupiony wóz bojowy RENAULT

 

Galeria zdjęć: https://www.biszcza.pl/galeria/zdjecia-z-imprez-gminnych/345

 


3 lutego 2024r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Biszcza I

W sobotę 3 lutego 2024r. w nowo wyremontowanej sali widowiskowej, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w jednostce OSP Biszcza I

Podczas zebrania strażacy podsumowywali swoją pracę w roku 2023, a także przedstawiali plany realizacji na rok 2024 oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Zbigniew Pyczko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Małysza, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Mariusz Olekszyk, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. mgr Michał Mizak, Radny Rady Powiatu Jan Łebko, Przewodniczący Rady Gminy Biszcza Grzegorz Ciosmak, Radny Rady Gminy Biszcza Krzysztof Krzywiński, Radny Rady Gminy Biszcza Mieczysław Stangred, Radny Rady Gminy Biszcza Eugeniusz Szeniak, Radny Rady Gminy Biszcza Jerzy Mazurek, Prezes Banku Spółdzielczego w Biszczy Grzegorz Jasiński, Sołtys Katarzyna Kurowska, Dyrektor GOKSiR Jadwiga Lal Kiszka, podczas zebrania poruszone zostały kwestie sprawozdań z działalności i finansowe za ubiegłym rok oraz plany na rok bieżący. Głos zabrali również zaproszeni goście.

Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował za zaproszenie, za udział w uroczystościach, za zabezpieczenie podczas imprez gminnych i udział w zawodach sportowych, pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, zaznaczył że w okół jednostki dobrze się dziej i wracamy po remoncie do pieknej sali, kończą się prace przy rozbudowie garażu i zagospodarowania terenu wokuł budynku, planowana jest budowa masztu pod syrenę alarmową, trzeba zaznaczyć że wiele z tych prac wykonanych jest poz zakresem dofinnasowania, planowane są terz prace przy remoncie wenątrz garażu oraz pomieszczeń OSP, trwają starania o pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego "jest to dla nas prestiżowe zadanie".

Wójt Gminy Biszcza przekazał podziękowania od Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Związku OSP RP, jak również informację na temat pracy Zarządów ale również szeroko omówił inwestycje jakie są prowadzone, które są już zrealizowane i te planowane w najbliższym czasie.

Na zkończenie  podziekował zaproszonym gościom za obecność, druchom za to że są obecni podczas działań i za zaangażowanie, przekazał również życzenia i podziękowania dla rodzin strażaków.

Galeria zdjęć: https://www.biszcza.pl/galeria/zdjecia-z-imprez-gminnych/344

 


27 stycznia 2024r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Bukowina

W sobotę 27 stycznia 2024r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w jednostce OSP Bukowina

Podczas zebrania strażacy podsumowywali swoją pracę w roku 2023, a także przedstawiali plany realizacji na rok 2024 oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Zbigniew Pyczko, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Mariusz Olekszyk, Przewodniczący Rady Gminy Biszcza Grzegorz Ciosmak, Radny Rady Gminy Biszcza Tadeusz Kożuszek, Prezes Banku Spółdzielczego w Biszczy Grzegorz Jasiński, Sołtys Marzena Bulicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowinie im. Hetmana Jana Zamoyskiego Jolanta Perczyńska.

Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował za zaproszenie, za dobrą współpracę, za działania ratownicze jak i udział w uroczystościach i żuciu społeczności, podziękował również za zabezpieczenie podczas imprez gminnych, oraz pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, jak również wytrwałości i pracy na rzecz jednostki. Podkreślił że strażacy stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców nawet wtedy gdy wszyscy spokojnie śpią, „za to szczególnie dziękuję druhom i druhnom”.

Wójt Gminy Biszcza przekazał podziękowania od Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Związku OSP RP, jak również informację na temat pracy Zarządów ale również szeroko omówił inwestycje jakie są prowadzone, które są już zrealizowane i te planowane w najbliższym czasie.

Na koniec złożył życzenia dla jednostki i wszystkim druhom i druhnom, życzył dobrej współpracy z Gminą, przekazał również serdeczne życzenia dla rodzin wszystkich strażaków.

Galeria zdjęć: https://www.biszcza.pl/galeria/zdjecia-z-imprez-gminnych/343

 


20 stycznia 2024r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Wólka Biska

W sobotę 20 stycznia 2024r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w jednostce OSP Wólka Biska

Podczas zebrania strażacy podsumowywali swoją pracę w roku 2023, a także przedstawiali plany realizacji na rok 2024 oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Zbigniew Pyczko, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Mariusz Olekszyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Jan Laszko, Radny Rady Powiatu Jan Łebko,  Radn Rady Gminy Biszcza: Józef Małek, Sołtys Józef Mękal.

Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował za zaproszenie, za udział w uroczystościach, za zabezpieczenie podczas imprez gminnych i udział w zawodach sportowych, oraz pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, jak również wytrwałości i pracy na rzecz jednostki.

Galeria zdjęć:https://www.biszcza.pl/galeria/zdjecia-z-imprez-gminnych/342


 

13 stycznia 2024r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Gózd Lipiński

W sobotę 13 stycznia 2024r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w jednostce OSP Gózd Lipiński.

Podczas zebrania strażacy podsumowywali swoją pracę w roku 2023, a także przedstawiali plany realizacji na rok 2024 oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli: Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mi. kpt. inż. poż. Paweł Zygmunt, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Biszczy, Dh Zbigniew Pyczko, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Mariusz Olekszyk, Prezes OSP Bidaczów Piotr Olszówka, Radny Rady Powiatu Jan Łebko, Radny Rady Powiatu Jarosław Lipiec, Radni Rady Gminy Biszcza: Angelika Małek oraz Marzena Pych, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goździe Lipińskim.

Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, wskazał jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne, które nie tylko stoją na straży bezpieczeństwa ludności ale również stanowią ośrodek kultury i centrum życia społecznego, podziękował za zaangażowanie wszystkich druhów, oraz troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, podziękował radnym Rady Gminy Biszcza za zrozumienie i wsparcie jakiego udzielają strażakom, podziękował również Prezesowi Piotrowi Olszówka za pomoc w pozyskiwaniu sprzętu OSP jaki i za wspólne działania na rzecz społeczności strażackiej, podkreślił jak ważny jest dialog i jak istotne jest wsparcie władz samorządowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po zakończeniu zebrania, zaproszeni goście udali się do nowo wybudowanego garażu oraz wyremontowanej sali szkoleniowej.

Prace te zostały wykonane z udziałem funduszy z programu "Polski Ład" oraz dzięki pomocy Wójta Gminy Biszcza Pana Zbigniewa Pyczko z udziałem funduszy Gminnych.

 

Galeria zdjęć: https://www.biszcza.pl/galeria/zdjecia-z-imprez-gminnych/341


We wtorek, 14 listopada br. po ciężkiej chorobie zmarł ks. kan. Krzysztof Gajewski, proboszcz parafii Korytków Duży i rejonowy duszpasterz strażaków.

W piątek 17 listopada 2023, o godzinie 11.00  w kościele parafialnym  w Żółkiewce w intencji zmarłego kapłana została odprawiona Msza św. Pogrzebowa, której przewodniczył bp Marian Rojek.

 

Delegacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w składzie: Prezes Zarządu Zbigniew Pyczko, Komendant Gminny Mariusz Olekszyk oraz dh Andrzej Kowal, złożyła wieniec i pożegnała druha kapelana uczestnicząc we Mszy Świętej oraz ostatniej drodze na cmentarz grzebalny.

 

Po 25 latach duszpasterskiej posługi, odszedł na „Wieczną Wartę do Pana”

„Świeć Panie nad Jego duszą”


Obchody Dnia Strażaka

Z okazji święta strażaków - św. Floriana druhowie z jednostek OSP Gminy Biszcza obchodzili swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się w dniu 7 maja o godzinie 13:30 przy remizie OSP w Wólce Biskiej, zbiórką pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli wszystkich jednostek OSP. Następnie sformowane pododdziały uroczyście przemaszerowały do kościoła filialnego pw. MB Siewnej w Wólce Biskiej, gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków, której  przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Radosław.Po mszy podziękował strażakom za dobrą współpracę z parafią, oraz bezinteresowną pomoc okazywaną potrzebującym. We mszy św. uczestniczyli druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, wraz z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Biszczy.

Po mszy św. strażacy i zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka w Wólce Biskiej na dalsze świętowanie. Wójt Gminy Biszcza jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Zbigniew Pyczko, podziękował Zarządowi OSP Biszcza I za organizację święta oraz druhom za oddaną służbę, zaangażowanie i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.