czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Droga gminna w Bukowinie

Tytuł projektu: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowina Kolonia Zachodnia”

 
- Program SAPARD
 
Działanie : 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
 
Schemat: 3.4 Drogi gminne i powiatowe
 
Całkowita wartość projektu – 820 688,84 PLN z tego:
 
                                                           SAPARD 594 751,84 PLN.
 
 
        Miejscowość Bukowina Kolonia Zachodnia położona jest na dobrych glebach gdzie znajdują się wielohektarowe gospodarstwa rolne. Wybudowanie drogi spowodowało zwiększenie produkcji żywności, z tego tytułu powstały dodatkowe punkty skupu produktów rolnych oraz dodatkowe miejsca pracy. 
        Wybudowanie drogi poprawiło połączenie z drogą powiatową Nr 48519 we wsi Bukowina co usprawniło połączenie mieszkańców z siedzibą gminy i innymi miejscowościami. W ramach ujętego we wniosku I etapu budowy drogi i wykorzystanie nawrotu dla pojazdów na wjeździe do posesji Pana Tadeusza Kornaka powstała możliwość uruchomienia zorganizowanego dowozu dzieci do szkoły. Ponadto budowa drogi poprawiła przejezdność pojazdów, a szczególnie ciągników z maszynami rolniczymi.