sobota, 13 lipca 2024 r.

Strefy ochrony uzdrowiskowej

 

Strefa A:

·         Obszar strefy A obejmuje swoją powierzchnią tereny po wschodniej stronie zalewu Biszcza-Żary oraz fragment lasów
po stronie południowej zbiornika o powierzchni ok. 136 ha.

·         Zawiera w swoich granicach działki ewidencyjne o numerach:76,77,78,79,80,81,82,1812/11, 7913,7914,7915.

·         Graniczy z działkami ewidencyjnymi o numerach:

- 44 /działka drogowa/, 1812/13 – od strony północnej

- 1856,1855, 1854,1853,1852,1851,1850,1849, 1848, 1823,1824, - od strony południowej

- 83, 1812/11,7916 – od strony wschodniej

- 7912/3, 2910, 1812/13,1812/12,1812/2, 75, zbiornik zalewu Biszcza –Żary – od strony zachodniej

 

Strefa B:

·         Obszar strefy B obejmuje swoją powierzchnią tereny wokół zalewu Biszcza-Żary /zawierając powierzchnię zbiornika/. Tereny zawarte w tej strefie to głównie obszary rolnicze i leśne.
Powierzchnia strefy to ok.756 ha

·         Granice strefy B przebiegają:

- wzdłuż rzeki Tanew (nr dz. ew. 43) – od strony północnej

- wzdłuż dróg lokalnych (nr dz. ew.1815,1878,1910,1920,1955, 1793) - od strony południowej

- wzdłuż działek rolniczych i leśnych (graniczy z dz. ew. nr: 62/1, 86/2,421,7917, 1812/3) – od strony wschodniej

- wzdłuż drogi powiatowej (nr dz. ew.:162/1,1628,13,57) – od strony zachodniej

 

Strefa C:

·         Obszar strefy C obejmuje powierzchnię ok. 2531ha

·         Obejmuje sołectwa: Budziarze, Wólka Biska, Żary, Biszcza II

·         Granice zostały wyznaczone wzdłuż  zewnętrznych granic sołectw wchodzących w obszar strefy

 

Przebieg granic przedstawiono na załącznikach graficznych:

1.       GRANICE STREF OCHRONY UZDROWISKOWEJ

2.       GRANICE STREF OCHRONY UZDROWISKOWEJ

3.       GRANICA STREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ A

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wstępnie pozytywne zaopiniowanie przebiegu granic stref ochrony uzdrowiskowej dla obszaru gminy Biszcza.