Gmina Biszcza

czwartek, 24 czerwca 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Wykaz referatów

Referat finansowo - podatkowy:
Skarbnik Gminy - Ewa Jednac
stanowisko ds. księgowości podatkowej - Wanda Dziduch
stanowisko ds. wymiaru podatków  - Irena Ciryt
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Renata Śmieciuch
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Agnieszka Huba
 
Referat Administracyjno-Organizacyjny i spraw ogólnych:
Sekretarz Gminy - Zbigniew Kita
stanowisko ds. wojskowych, OC, P.Poż. oraz Zarządzania Kryzysowego - Andrzej Kowal
stanowisko ds. kadrowych, administracyjno-gospodarczych, zdrowia i kultury -
robotnik gospodarczy - palacz c.o. - Stanisław Ćwikła
robotnik gospodarczy - palacz c.o. - Ryszard Wójcik
sprzątaczka - Ilona Stępniowska
 
Urząd Stanu Cywilnego:
Referat Ewidencji Ludności:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Orlińska
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -Anna Fedak
 
Samodzielne stanowiska pracy:
stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz obsługi rady gminy - Kazimierz Kustrzyk
stanowisko ds. strategii gminy, zarządzania projektami i zamówień publicznych - Monika Wójcik, wz. Iwona Pintal
stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji -
stanowisko ds.przygotowania projektów i obsługi informatycznej - Robert Przybysz
stanowisko ds. turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi - Marek Maciocha
stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa - Łukasz Skowronek
 
 

 

 

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa