czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Wykaz referatów

Wójt - Zbigniew Pyczko
 
Referat Administracyjno-Organizacyjny i spraw ogólnych:
Sekretarz Gminy Piotr Cichórz
stanowisko ds. kadrowych, administracyjno-gospodarczych, zdrowia i kultury - Wioleta Rębacz
stanowisko ds. wojskowych, OC, ochrony p.poż. i zarządzania kryzysowego - Andrzej Kowal
wieloosobowe stanowisko - pracownik gospodarczy - Stanisław Ćwikła
sprzątaczka - Ilona Stępniowska
sprzątaczka - Liudmyla Kniaź
 
Referat finansowo - podatkowy:
Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewa Jednac
stanowisko ds. rozliczeń finansowych  - Renata Śmieciuch
stanowisko ds. księgowości finansowej  - Agnieszka Huba
stanowisko ds. wymiaru podatków  - Irena Ciryt
stanowisko ds. księgowości podatkowej - Beata Ćwikła
 
Urząd Stanu Cywilnego:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Orlińska
 
Referat Ewidencji Ludności:
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności - Anna Fedak
 
Referat Inwestycji i Rozwoju, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych:
stanowisko kierownika referatu ds. przygotowania i rozliczania projektów oraz informatyki - Robert Przybysz
stanowisko ds. zamówień publicznych - Monika Wójcik
stanowisko ds. obsługi inwestorów i strategii rozwoju gminy oraz gospodarki nieruchomościami - Iwona Pintal
stanowisko ds.planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji - Tomasz Łyda
 
Samodzielne stanowiska pracy:
stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz obsługi rady gminy - Małgorzata Kożuszek
stanowisko ds. gospodarki odpadami, akcyzy paliwowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi - Marek Maciocha
stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa -  Damian Deryło