poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Program „Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze
Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Biszcza znajduję się Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  Mieszkańcy Gminy Biszcza zainteresowani  pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.
 
„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
  • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
  • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.
  • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł ( gospodarstwo wieloosobowe), 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
  • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętne miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł (wieloosobowe), 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
 
Forma dofinansowania:
  • ( wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl).
  • Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany przez gminny punkt w formie papierowej.
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach).
 
Terminy:
REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029
PODPISYWANIE UMÓW DO 31-12-2027 r.
ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO 30-06-2029 r.

WARTO ZAJRZEĆ TUTAJ:
 
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE BISZCZA (STAN NA DZIEŃ 31.03.2024 r.):
  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 137
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 350 524,92 zł
 
 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
mieści się w Urzędzie Gminy Biszcza w pokoju nr 17.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Informacje udzielane są osobiście w urzędzie oraz telefonicznie pod nr tel. 84 685 60 22.