poniedziałek, 20 maja 2024 r.

OSP Biszcza I

RYS Historyczny jednostek OSP w Gminie Biszcza
 
Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała charakter dorywczy i niezorganizowany. Duża częstotliwość oraz groźne w skutkach pożary zmuszały mieszkańców miast i wsi do podejmowania środków ostrożności a szczególnie do organizowania się ludności w celu obrony przeciw pożarowej. Organizacją taką, której powstanie datuje się w drugiej połowie XIXw.  była i działa intensywnie do dziś Ochotnicza Straż Pożarna.
 
OSP Biszcza I
Jednostka powstała w 1924 roku z inicjatywy Pana Aleksandra Skrobca ówczesnego Sekretarz Gminy. Pierwszy skład osobowy obejmował 20 młodych, aktywnych mieszkańców wsi Biszcza. Pierwszym Prezesem został Józef Konopka, Naczelnikiem Aleksander Skrobiec, Skarbnikiem Franciszek Hułas a gospodarzem Michał Blicharz.
Była to pierwsza organizacja społeczna działająca na tutejszym terenie. Ze społecznych składek zakupiono sikawkę ręczną, dwa beczkowozy,
drabinę i bosaki. Jako środki transportu Zarząd Gminy wyznaczył 4 furmanki konne a sygnałem alarmowym była trąbka.
Pierwszą remizę wybudowano w 1926 roku a plac pod jej budowę ofiarował Wójt Józef Hułas. Remiza ta służyła do przechowywania sprzętu ale stała się też Ośrodkiem Kultury całej miejscowości. Następne budynki remiz Jednostka budowała i oddała do użytku w roku 1964 i w 1993.
Pierwszy Sztandar Jednostka otrzymała w 1926 i był w jej posiadaniu do
II Wojny Światowej. Obecnie Jednostka jest w posiadaniu drugiego Sztandaru nadanego jej w 1984 roku.
Jedną z form działalności kulturalnej było powołanie w 1926 roku orkiestry dętej, która działała do września 1939 roku kiedy to instrumenty zostały zagarnięte przez Armię Czerwoną. Pierwszym Kapelmistrzem był Franciszek Mastyło, a instrumenty zakupione były przez Zarząd Gminy.
W 1931 Zarząd Gminy ze środków funduszu gminnego zakupił pierwszą motopompę i syrenę ręczną tzw. "Syfon". Działalność Jednostki została zahamowana w 1939r nie mniej jednak druhowie dalej zabezpieczali środowisko przed pożarami. W 1941 roku Prezes Jednostki - Sekretarz Gminy Piotr Rejman został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia gdzie zginął. Zginęli również druhowie: Stanisław Buła, Jan Karczmarczyk, Władysław Kucharz i Jan Morawski.
Od 1945 roku OSP wznowiła działalność i przy pomocy Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Biłgoraju osiągnęła wysoki poziom gotowości bojowej. W 1966 roku Jednostka otrzymała pierwszy samochód marki "Żuk" staje się jednostką typu "S". Od 1973 roku otrzymaliśmy samochód bojowy typu "Star". Następne samochody zakupiono przy wkładzie finansowym jednostki w roku 1993 i 2001.
Od roku 1997 jesteśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Systematycznie uczestniczymy w obchodach świąt Państwowych i strażackich, kościelnych organizowanych na terenie gminy i poza jej granicami. Za naszą pracę i osiągnięcia otrzymaliśmy wiele odznaczeń i wyróżnień. W 2004r. na 80-lecie jednostce nadano Złoty Medal za zasługi w ochronie P.Poż.