sobota, 13 lipca 2024 r.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Biszcza przez budowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym Biszcza-Żary

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym Biszcza – Żary na działkach stanowiących własność gminy o łącznej powierzchni 10,2089 ha.

Na terenie tym powstanie:

- Kemping wraz z polem namiotowym. Jest centralnym miejscem, wokół którego koncentrują się działania projektu.

- Budynek o powierzchni zabudowy 140,59 m2, powierzchni użytkowej 124,8 m2 oraz kubaturze 550,00 m3. Budynek wyposażony będzie w instalację wod.-kan., ogrzewania i c.w.u., wentylację oraz instalację elektryczną. Nowoczesne wyposażenie techniczne pozwoli na korzystanie z wielu zaawansowanych technologicznie usług. Obiekt będzie spełniał

wielofunkcyjną rolę dla obsługi ruchu turystycznego na planowanym kempingu z polem namiotowym. Będzie mieścił recepcję kempingu pełniącą również funkcję miejsca kontaktowego i informacyjnego. Recepcja będzie zlokalizowana na parterze. W

budynku przewidziany jest pokój socjalny dla osób zatrudnionych na kempingu: ratowników, osoby zajmujące się administracją. W pokoju tym będzie również zlokalizowane centrum monitoringu z podglądem na recepcję oraz na zewnątrz budynku. Obiekt będzie zaopatrzony w całą infrastrukturę informacyjną: dostęp do szerokopasmowego Internetu z

możliwością korzystania z usług sieciowych takich jak przeprowadzanie wideokonferencji; multimedialne audio i wideo przewodnikami.

- Miejsce na spożywanie posiłków i kuchnia (wiata zadaszona), gdzie będzie można przygotować i skonsumować posiłek, prowadzić życie towarzyskie. Do miejsca tego doprowadzony zostanie prąd do oświetlenia oraz do gniazdek elektrycznych dostępnych dla

korzystających z kampingu.

- Miejsca na rowery i sprzęt wodny. Są one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionego na noc przez turystów mienia przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi. Miejsca te będą zamknięte (klucz w recepcji), zabezpieczone przed włamaniem przez urządzenie alarmowe i monitoring kamerą.

- Miejsca parkingowe w ramach projektu zostanie przygotowanych również 20 bezpiecznych miejsc parkingowych do obsługi budynku. Korzystający z kempingu będą parkowali swoje samochody przy polu namiotowym, ilość pozostawianych samochodów będzie zależała od ilości turystów w danym dniu. Planowana jest budowa drogi dojazdowej do stanowisk

postojowych przy budynku i kempingu od drogi powiatowej. Zaprojektowane elementy układu drogowego na zewnątrz budynku zapewniać będą właściwą obsługę komunikacyjną. Stworzą bezpieczny i wygodny układ komunikacyjny zarówno dla kierujących pojazdami samochodowymi, rowerzystów, jak i dla pieszych.

- Dwa pomosty na zbiorniku wodnym. Uatrakcyjnią one odpoczynek nad wodą turystom i miejscowej ludności.

- Oświetlenie parkowe wzdłuż drogi dojazdowej do zbiornika wodnego począwszy od drogi powiatowej a skończywszy na polu kempingowym.

- Dwa sanitariaty – jeden na parkingu drugi przy polu kempingowym. Oba będą wyposażone w instalacje wod-kan. z  bieżącą ciepłą wodą zasilaną z instalacji solarnych.