poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Boiska sportowe w Biszczy

Tytuł projektu: „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo–rekreacyjnych w Biszczy”
 
- Program SAPARD
 
Działanie : 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 
Schemat: 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich
 
Całkowita wartość projektu – 358 368,05 PLN z tego:
 
                                                           SAPARD 130 000,00 PLN.
 
 
         Gmina Biszcza dotychczas nie posiadała obiektu sportowo - rekreacyjnego na którym mogłyby odbywać się imprezy o zasięgu gminnym lub większym - regionalnym, zarówno o charakterze sportowo - rekreacyjnym jak i rekreacyjno - rozrywkowym.
         Budowa tego obiektu była bardzo ważnym zadaniem, niezbędnym na terenie gminy.
Wybudowanie obiektu zwiększyło zdecydowanie atrakcyjność turystyczną gminy. Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjno - kulturalnych (mecze, turnieje, imprezy kulturalne np. dożynki, "dni miejscowości", święta sportu itp.) pozwalają na czynne uczestnictwo w imprezach mieszkańcom gminy, a także wczasowiczom i turystom przebywającym w ośrodkach wypoczynkowych nad rzeką Tanew.  
         Zwiększono zainteresowanie sportem i czynną formą wypoczynku młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, a także dorosłych mieszkańców. Miejscowym sportowcom piłki nożnej z klubu "ALBATROS" umożliwiono rozgrywać mecze na własnym boisku. Dzięki treningom podnoszącym kwalifikacje zawodników w roku w bieżącym 2008 „ALBATROS” awansował do „A”.
 
Budowa zespołu boisk wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi objęła:
- Boisko do piłki nożnej o wymiarach 90x50 o nawierzchni trawiastej.
- Skocznia do skoku wzwyż z rozbieżnią o łuku 180 stopni, promieniu 12m.
- Bieżnia okólna, boisko do gier i zabaw o nawierzchni trawiastej.
- Zestaw urządzeń sportowych.
- Przygotowanie terenu pod budowę boisk do gry w piłkę siatkową, koszykową i ręczną.