czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biszcza

Na przedmiot inwestycji składa się zakres prac w poszczególnych częściach:

W części I: „Przebudowa drogi gminnej nr 109384L w miejscowości Biszcza km 0+000÷0+370”

             Projektuje się mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25cm, następnie wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm . Umocnienie drogi zaprojektowano z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych, zbrojonych górą i dołem , typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 z betonu B-30 na podsypce  cementowo-piaskowej grubości 5cm. Płyty należy układać dłuższym bokiem (1m)  prostopadle do osi jezdni ze spadkiem 2% do osi jezdni. Otwory w płytach należy wypełnić podsypką cementowo-piaskową. Obustronne pobocza gruntowe o szerokości 125cm ze spadkiem 6% w kierunku jezdni.

W części II: „Przebudowa drogi gminnej nr 109388L w miejscowości Biszcza km 0+226÷0+665”

             Projektuje się mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25cm , następnie wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm . Umocnienie drogi zaprojektowano z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych , zbrojonych górą i dołem , typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 z betonu B-30 na podsypce  cementowo-piaskowej grubości 5cm. Płyty należy układać dłuższym bokiem (1m)  prostopadle do osi jezdni ze spadkiem 2% do osi jezdni . Otwory w płytach należy wypełnić podsypką cementowo-piaskową. Obustronne pobocza gruntowe o szerokości 125cm ze spadkiem 6% w kierunku jezdni.

 W części III: „Przebudowa drogi gminnej nr 109386L w miejscowości Biszcza km 0+178÷0+381”

              Projektuje się mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25cm, następnie wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Umocnienie drogi zaprojektowano z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych, zbrojonych górą i dołem, typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 z betonu B-30 na podsypce  cementowo-piaskowej grubości 5cm. Płyty należy układać dłuższym bokiem (1m)  prostopadle do osi jezdni ze spadkiem 2% do osi jezdni . Otwory w płytach należy wypełnić podsypką cementowo-piaskową. Obustronne pobocza gruntowe o szerokości 50cm ze spadkiem 6% w kierunku jezdni.

W części IV: „ Przebudowa drogi gminnej nr 109389L w miejscowości Biszcza km 0+090÷0+650 i 2+620÷2+965.

            Droga gminna Nr 109389L na działka nr 1815  o odcinkach długości 560m i 345m przebiega w terenie pagórkowatym w którym po deszczu płynie znaczna ilość wody. Ruch pojazdów związany z obsługą lokalnej zabudowy jak i dojazd do pól jest ograniczony ze względu na brak dostatecznego odwodnienia i umocnienia dna wąwozu.