poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Sołectwa

Sołectwo Biszcza Pierwsza:
- Sołtys Katarzyna Kurowska - Biszcza
 
Sołectwo Biszcza Druga:
- Sołtys Agnieszka Mura - Biszcza 
 
Sołectwo Bukowina Pierwsza:
- Sołtys Marzena Bulicz - Bukowina
 
Sołectwo Bukowina Druga:
- Sołtys Mariusz Borek - Bukowina
 
Sołectwo Budziarze - Suszka:
- Sołtys Magdalena Kulińska - Budziarze
 
Sołectwo Gózd Lipiński:
- Sołtys Anna Krasny - Gózd Lipiński
 
Sołectwo Wola Kulońska:
- Sołtys Józef Fusiarz - Wola Kulońska
 
Sołectwo Wólka Biska:
- Sołtys Józef Mękal - Wólka Biska