poniedziałek, 20 maja 2024 r.

OSP Bukowina

RYS Historyczny jednostek OSP w Gminie Biszcza
 
Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała charakter dorywczy i niezorganizowany. Duża częstotliwość oraz groźne w skutkach pożary zmuszały mieszkańców miast i wsi do podejmowania środków ostrożności a szczególnie do organizowania się ludności w celu obrony przeciw pożarowej. Organizacją taką, której powstanie datuje się w drugiej połowie XIXw.  była i działa intensywnie do dziś Ochotnicza Straż Pożarna.
 

OSP Bukowina

W marcu 1927r. z inicjatywy mieszkańców wsi Bukowina została zorganizowana w warunkach wiejskich Straż Ogniowa. Pierwszymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie byli:
Piotr Szymanik, Wojciech Dyjak, Stanisław Szymanik, Józef Mazurek, Maciej Niedzielski, Andrzej Pędziwiatr, Ludwik Blicharz, Roch Makuch, Michał Żołopa, Jan Szymanik, Wawrzyniec Ślusarz, Sebastian Szymanik, Sebastian Piebiak, Wawrzyniec Maciocha, Maciej Piebiak, Jan Fus, Piotr Niedzielski, Jan Larwa, Wawrzyniec Kożuszek, Michał Łuszczek.
Było również trzech furmanów Andrzej Klecha, Sebastian Kudach, Wojciech Mirek.

Pierwsze wyposażenie jednostki zostało zakupione ze składek pieniężnych mieszkańców wioski.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie funkcjonuje nieprzerwalnie od ponad 90 lat. W chwili obecnej jednostka zrzesza 42 członków w tym 4 druhny. W 2018 roku została utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jednostka posiada jeden samochód  bojowy, średni Star 266 z 2004 roku wraz z wyposażeniem.