czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Wsparcie dla inwestora

Gmina Biszcza zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę dla  Inwestorów. Zainteresowani Inwestorzy otrzymają kompleksową informację na temat gminy, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się  w zasobach Gminy, ich obecnym stanie i możliwościach ich wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycję . Gmina Biszcza służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych. Możliwe będzie również  zwolnienie z stawki podatku od nieruchomości.
 
Zachęty inwestycyjne w Polsce
Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych dostępnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach „Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023” (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Możliwe jest również  zwolnienia podatkowe (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich.
Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.
Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm), dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż). Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej.
Gmina Biszcza należy do Specjalnej strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg
Atuty specjalnych stref ekonomicznych:
 • budowa kilkunastu obiektów przemysłowych oddanych do dyspozycji inwestorów,
 • bogata oferta terenów inwestycyjnych (działki od 0,5 do 50 ha),
 • pakiet przywilejów i zachęt podatkowych na najwyższym poziomie w kraju,
 • profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji,
 • bardzo dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • możliwość wydzierżawienia i kupna hal, wynajmu powierzchni biurowych,
wolne tereny inwestycyjne,
 • możliwość pozyskania środków na rozwój - pożyczki, kredyty, leasing, factoring.
Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie od momentu jej powstania do teraz: ok. 10,6 mld zł
Łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ponad 27 tys.
Sektory wiodące: metalowy, motoryzacyjny, maszynowy, meblarski, spożywczy
Główni inwestorzy w Strefie:
 • Opel Manufacturing Poland
 • NGK Ceramics Polska
 • Kronospan OSB
 • Grupa ZF
 • Rockwell Automation
 • Johnson Matthey Poland
 • Saint-Gobain Innovative Materials Polska
Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym
Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować na terenie całego województwa lubelskiego   mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wsparcia regionalnego w województwie lubelskim uzyskać można w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki na stronie internetowej www.lubelskie.pl, oraz na serwisie  Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego  https://rpo.lubelskie.pl/.
Możliwe jest również zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
Wsparcie oferowane bezpośrednio przez gminę/powiat
 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnychi prawnych na poziomie gminy;
 • Promocja terenów inwestycyjnych Gminy Biszcza ,
 • Obsługę podczas procesu inwestycyjnego,
 • Sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem ,
 • Profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej
 • Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
 • Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).