poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na terenie zbiornika wodnego Biszcza - Żary

11 maja 2011r została oddana do użytku "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na terenie zbiornika wodnego Biszcza – Żary" została zrealizowana przez Gminę Biszcza. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ścieżkę przygotowano z myślą o dzieciach, młodzieży oraz rodzinach spędzających wolny czas nad zbiornikiem wodnym Biszcza – Żary indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

Pierwszym elementem ścieżki jest witacz. Następnie brama wjazdowa, tablica informacyjna, kierunkowskazy kierunkowe, 10 tablic edukacyjnych oraz ławostół służący do odpoczynku po edukacyjnej wędrówce.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przybliża życie ssaków, ptaków, ryb i płazów w ich naturalnym środowisku jakim jest pole, las i woda.

Spacer rekreacyjno – poznawczy ścieżką przyrodniczo – edukacyjną utrwali i wzbogaci wiedzę turystów na temat fauny i  flory Gminy Biszcza i jej najbliższej okolicy. Jednocześnie przebywanie wśród przyrody otaczającej zbiornik wodny pozwoli na przyjemne spędzanie czasu wolnego lub zdobywanie wiedzy przez uczniów podczas „zielonej lekcji”

Utworzenie ścieżki w miejscowości Biszcza wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Czyste środowisko, duża powierzchnia obszarów leśnych i obszarów o walorach uzdrowiskowych powoduje, że ścieżka edukacyjna pozwoli na odkrywanie przez turystów zasobów naturalnych oraz łatwiejsze poznawanie otaczającej nas przyrody. Stworzenie zaplecza dla turystów jest kluczowym elementem składającą się na coraz bogatszą ofertę turystyczną, na którą złoży się infrastruktura oraz działania informacyjne i promocyjne.