poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Oferta lokalizacyjna

 
Nazwa lokalizacji oraz numery działek:
nr działki 1812/32
Miasto / Gmina:
Biszcza
Adres (ulica, nr):
Zalew Biszcza Żary
Powiat:
biłgorajski
Województwo:
lubelskie
Strona internetowa:
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:
3 ha
Kształt działki:
Inny
Możliwość połączenia terenu:
nie ma możliwości poszerzenia terenu
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT:
70 PLN/m²: akceptowany przedział cenowy: 70 złm² (do indywidualnej negocjacji)
Właściciel/ Właściciele
Właściciel
UG Biszcza
Rodzaj właściciela
Gmina
Link do uchwały:         Informacja o działce
 
 
 
Warunki nabycia/ udostępniania
Sprzedaż
tak
Dzierżawa
tak
Użytkowanie wieczyste
tak
Charakterystyka działki
Klasa gleby
Powierzchnia [m²]
IV
 
3ha
 
Obecne użytkowanie
Łąki
 
Ograniczenia wysokości budynków [m]:
12 m
Procent dopuszczalnej zabudowy:
40
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Nie
Poziom wód gruntowych [m]:
1
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Nie
Przeszkody podziemne (T/N):
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
ekologizm-obszar chroniony
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu
Typ drogi
droga gminna
Szerokość użytkowa drogi
5 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]
najbliższa droga ekspresowa:  ok 60 km do Rzeszowa
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km]
Sandomierz: 83 km
Kolej [km]
Biłgoraj: 23 km
Bocznica kolejowa [km]
Biłgoraj: 23 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Rzeszów-Jasionka : 75 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Lublin: 125 km
 
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N)
Nie (ok10  m od działki sąsiadującej)
Gaz na terenie  (T/N)
   Nie
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N)
  Tak
Kanalizacja na terenie (T/N)
  Tak
 
 
 
 
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
  Tak
 
Telefony (T/N)
 Tak
 
 
 
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko:
Wioleta Rębacz
Stanowisko:
Project Manager
Telefon:
(84) 6856022
e-mail:
investin@biszcza.pl
Języki:
PL
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko:
Wioleta Rębacz
Stanowisko:
Project Manager
Telefon:
(84) 6856022
e-mail:
investin@biszcza.pl
Języki:
PL