poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Skład GKRPA:

  1. Jadwiga Lal-Kiszka  – Przewodnicząca Komisji
  2. Barbara Wardach   – Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Marcin Pleskacz      – Członek Komisji

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

MASZ PROBLEM – ZGŁOŚ SIĘ – POMOŻEMY

Usługi Terapeutyczne

" ISKIERKA"

Biszcza 90

23-425 Biszcza

czynny w każdy piatek, w godz. 15:30 – 17:30

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Biszczy
 

 

Nieodpłatne porady psychologa dla mieszkańców Gminy Biszcza

Samorządowy Zespół Szkolny w Biszczy

Biszcza 228 A,  23-425 Biszcza

każdy wtorek po 2,5 godziny

w zakresie:

  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla ofiar przemocy
  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla członków rodzin uzależnionych
  • Prowadzenie konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi
  • intrewencje w sytuacjach trudnych