czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Boiska sportowe w Bukowinie

 Tytuł projektu: "Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Bukowina Gmina Biszcza"
 
- Sektorowy Program operacyjny
 
Działanie 2,3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego
 
Całkowita wartość projektu – 90 071 PLN z tego:
SPO – 72 056 (80%)
 
        "Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Bukowina gmina Biszcza" jest pierwszym krokiem do stworzenia kompleksowego zagospodarowania centrum wsi Bukowina wraz z urządzaniem terenów zielonych. Projekt usytuowany w Centrum wsi w pobliżu Szkoły Podstawowej służy zarówno młodzieży szkolnej jak i wszystkim mieszkańcom wsi. Na terenie wsi Bukowina nie było dotychczas podobnego obiektu.
Na terenie objętym opracowaniem powstały następujące obiekty:
- boisko do piłki ręcznej - o wym. 40x20m,
- boisko do koszykówki - o wym. 26x14m,
- kort tenisowy - o wym. 23,77x10,97m,
- boisko do siatkówki - o wym. 18x9m,
- boisko do ustawienia urządzeń rekreacyjno - zabawowych - 30x15m,
- zestawy urządzeń rekreacyjno - zabawowych:.