poniedziałek, 20 maja 2024 r.

KGW Bukowina

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie
 
 
 
      Powstanie pierwszego Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowinie przypisujemy na lata 50-te. Przewodniczącą wtedy koła była Szymanik Marianna, która gromadziła w swoim kole wszystkie kobiety z wioski. Początkowa działalność polegała na różnych kursach, które miały na celu dokształcenia kobiet wiejskich. W latach 70-tych zorganizowano trzyletnią zasadniczą szkołę rolniczą, po której otrzymywano świadectwa ukończenia szkoły. Po kilkunastu zebraniach postanowiono również założyć zespół śpiewaczy, który miał na celu podtrzymywanie kultury poprzez organizowanie dożynek i zabaw ludowych.
       Pozyskane fundusze przeznaczone były na zakup naczyń do wypożyczalni, z których korzystali mieszkańcy nie tylko na wesela, ale i na różne większe imprezy.
Z częściowych składek również były zakupione materiały i własnoręcznie uszyte stroje, które służyły nam do 2007r.
      Koło organizowało konkursy mające na celu podniesienie estetyki swojego obejścia. W latach 80-tych organizowano również zabawy dochodowe, które miały na celu zakup takiego sprzętu jak: międlarka do lnu czy szatkownica duża do kapusty na prąd, co pozwalało na szybsze prace w gospodarstwie domowym.
      Koło swoją działalność prowadzi do dnia dzisiejszego z kilkuletnim zawieszeniem działania, które przypisujemy na lata 1995-2004 z powodu braku budynku, gdzie budowano nowy Dom ludowy, aby można było organizować swoje spotkania. W obecnej chwili po oddaniu w maju 2004r. nowego domu Ludowego w Bukowinie przewodniczącą została Longina Kożuszek, zastępca- Kita Grażyna, Pisarczyk Zofia, skarbnik- Beata Ślusarz, komisja rewizyjna-Marzena Mirek i Urszula Bryła. Koło działa prężnie, w tym aktywnie udziela się zespół śpiewaczy jak i całe koło.
 
W skład Zespołu Śpiewaczego wchodzą następujące panie:
 1. Longnia  Kożuszek
 2. Krystyna Makuch
 3. Urszula Bryła
 4. Ewa Ćwikła
 5. Władysława Dziedzicz
 6. Stanisława Łuszczek
 7. Józefa Kita
 8. Łucja Kukiełka
 9. Maria Szymanik
 10. Ewa Śmieciuch
 11. Maria Makuch
 12. Janina Bulicz
 13. Regina Pisarczyk
 14. Irena Bulicz
Poza zespołem Śpiewaczym aktywnie w kole uczestniczą: Bartosieczicz Urszula, Kniaź Maria, Sawastynowicz Teresa, Hubka Lucyna, Pisarczyk Zofia, Klecha Kazimiera, Macioch Wiesława, Ślusarz Beata, Mirek Marzena, Zwolak Elżbieta, Klecha Grażyna, Bulisz Beata, Regiel Grażyna i Kożuszek Maria.
Koło organizuje imprezy związane z rozwojem kultury.
      Na stan dzisiejszy są jeszcze braki w wypożyczeniu lokalu. Zespół śpiewaczy pozyskał fundusze od władz Gminy, a także sponsora, którym był Bank Spółdzielczy w Biszczy na zakup i uszycie nowych stroi ludowych, w 2007r., służących nam na różne uroczystości mające na celu docenienie naszej kultury wyrażanej poprzez śpiew. Zespół bierze udział w różnych przeglądach, gdzie zajmuje miejsca na podium, a także liczne wyróżnienia, co nie zniechęca to do dalszej pracy i działaniu w kole na rzecz rozwoju kultury w Bukowinie i całej Gminie Biszcza. KGW w Bukowinie wraz z PWSZ zorganizowało w BUkowinie w dniu 21.09.2008r w Kościółku wystawienie sztuki "Żeńcy" Szymona Szymonowica "Wczoraj i dziś" w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Lubelszczyźnie. W kolejnych latach zespół jak cale Koło dalej brało udział w wystawieniu sztuki pt. "Drzewo".
 
Uczestnictwo zespołu w znaczących imprezach to:
 • Podziękowanie za przygotowanie i prezentacje wieńca dożynkowego na Dożynkach Powiatowych 2004 r w Biszczy
 • Dyplom uznania w 2004 r za wieniec na dożynki w wojewódzkie w Zamościu
 • Dyplom za uczestniczenie w dożynkach Diecezjalnych Krasnobrodzie  12.09.2004r.
 • Podziękowanie delegacji wieńcowej z KGW na dożynkach powiatowych 08.09.2005r. w Turbinie.
 • Podziękowanie dla zespołu śpiewaczego za udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenek Obrzędowych w 2005 w Turbinie
 • Dyplom za zajęcie przez zespół śpiewaczy III-miejsca w powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Biszczy 29.01.2006r.
 • Dyplom za najsmaczniejszy pieróg Biłgorajski „Kraina nad Tanwią” w Wólce Biskiej w 2006r.
 • Dyplom uczestnictwa w XII konkursie piosenki partyzanckiej Aleksandrów 2006r.
 • Podziękowanie za udział i prezentacje wieńca dożynkowego na dożynkach powiatowych w Tarnogrodzie w 2006r.
 • Dyplom uznania od diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za udział w konkursie wieńców dożynkowych Lubaczów 2006r.
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w powiatowym przeglądzie Kolęd i Pastorałek Biszcza 2007r.
 • Dyplom dla zespołu za ciekawą prezentację w XIII konkursie piosenki partyzanckiej Aleksandrów 2007r
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w przeglądzie powiatowym kolęd i pastorałek Biszcza 2008r
 • Podziękowanie za udział w powiatowym konkursie na najlepszy pieróg Biłgorajski 2008r.
 • Dyplom dla zespołu śpiewaczego za udział i ciekawą prezentacje w XIV konkursie piosenki partyzanckiej Aleksandrów 2008r.
 • Podziękowanie za udział i przygotowanie wieńca na dożynki powiatowe we Frampolu w 2008r.
 • Podziękowanie dla KGW za okazana pomoc i życzliwość oraz wspieranie inicjatyw od szkoły podstawowej w Bukowinie.
 • Dyplom za zajęcie III miejsca na powiatowym przeglądzie kolęd i pastorałek Biszcza 2009r.
 • Nagroda specjalna dla zespołu śpiewaczego za wieloletni wkład w rozpowszechnianiu folkloru na różnego rodzaju festiwalach festiwalach przeglądach okolicznościowych – Bukowina 2009r
 • Podziękowanie dla KGW w Bukowinie za nieodpłatne przekazanie naczyń stołowych na rzecz pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych Biłgoraj marzec 2009r
 • Uczestniczenie na spotkaniu biesiadnym  przy szkole Podstawowej w Bukowinie
 • Uczestniczenie na uroczystości z okazji „ Dni Rodziny” 01.06.2009r
 • Podziękowanie dla zespołu śpiewaczego za występ artystyczny podczas „ Przeglądu Twórczości Ludowej „ Terespol czerwiec 2009r
 •  Pomoc przy organizacji i uczestnictwo w Dożynkach Gminno-Parafialnych które odbyły się 30.08.2009r w Bukowinie
 • Podziękowanie dla delegacji dożynkowej za przygotowanie i prezentacje wieńca dożynkowego na powiatowo-gminnych dożynkach Obsza 2009r
 • Dyplom uznania za udział w dożynkach wojewódzkich Łuków 2009r
 • Uczestniczenie w święcie pieczonego ziemniaka
 • Pomoc w zorganizowaniu i uczestnictwo w wigilii integracyjnej która odbyła się 16.12.2009r w Sali GOK
 • Organizacja wigilii integracyjnej dla mieszkańców Bukowiny w świetlicy w Domu Nauczyciela.12.2009w Bukowinie
 • Wyróżnienie Starosty Biłgorajskiego dla zespołu śpiewaczego za udział w przeglądzie kolęd i pastorałek Biszcza 2010r
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Biszcza 2010r
 • Podziękowanie za obecność na Mszy Świętej w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku i ich rodzin kwiecień 2010r
 • Udział KGW w programie „Wakacje na piątkę” gdzie otrzymano dotacje na projekt zagospodarowania placu wokół domu nauczycielskiego Bukowinie
 • Dyplom uznania za udział w dożynkach Diecezjalnych Diecezjalnych Krasnobrodzie 2010r
 • udział w dożynkach Gminno-Parafialnych w Biszczy
 • wyróżnienie dla zespołu  „Krzewina” na przeglądzie kolęd i pastorałek Biszcza2011r
      Każdego roku koło bierze udział w gminnych uroczystościach poświeconych „ Dniu Miejscowości” i  „ dniu miodu i pieroga” gdzie KGW z Bukowiny przygotowuje swoje stoisko z regionalnymi potrawami do poczęstunku uczestników. Również od 2008r KGW aktywnie bierze udział w spotkaniach Akademickich Akademickich Bukowinie, organizowanych przez stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny i pwsz ORAZ Urząd Gminy w Biszczy, Parafia Serca Pana Jezusa w Biszczy, OPS w Bukowinie