czwartek, 20 czerwca 2024 r.

OSP Gózd Lipiński

RYS Historyczny jednostek OSP w Gminie Biszcza
 
Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała charakter dorywczy i niezorganizowany. Duża częstotliwość oraz groźne w skutkach pożary zmuszały mieszkańców miast i wsi do podejmowania środków ostrożności a szczególnie do organizowania się ludności w celu obrony przeciw pożarowej. Organizacją taką, której powstanie datuje się w drugiej połowie XIXw.  była i działa intensywnie do dziś Ochotnicza Straż Pożarna.
 
OSP Gózd Lipiński
Wiosną 1952r. z inicjatywy mieszkańców wsi: Kobla Jana, Gocha Adama, Łosia Józefa, Kołodzieja Jana zorganizowana została zbiórka strażacka w której uczestniczyli: Grabiał Józef, Ferenc Jan, Sopylak Józef, Kurzyna Jan, Seroka Jan, Lipiec Adam, Pawęska Antoni, Grab Stanisław, Kmieć Józef, Lewkowicz Jan, Zwolak Jan, Niemiec Edward, Pierścionek Andrzej, Łaśko Adam, Bednarczyk Adam, Pierścionek Maciej, Pintal Stanisław, Pintal Jan, Mateja Józef, Ćwikła Czesław
Spośród w/w druhów wybrany został pierwszy Zarząd OSP w składzie:
1. Kurzyna Jan - Prezes
2. Łoś Józef- Naczelnik
3. Ćwikła Czesław - Skarbnik
4. Kmieć Józef - Gospodarz
Wybrano również trzech furmanów:
1. Pieczonka Jan
2. Pieczonka Wojciech
3. Zwolak Jan
Drugiego czerwca 1952r. nasza jednostka została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej OSP w Biłgoraju. Wyposażenie w sprzęt p.poż. otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej na który składały się: sikawka ręczna, odcinków węży, drabinka, bosaki, toporki.
Z początkiem założenia OSP już w roku 1952 z inicjatywy zarządu rozpoczęliśmy budowę Strażnicy umiejscowionej po środku wsi. Materiały pochodziły:
- pustaki z dwóch rozebranych obór z zabudowań opuszczonych  przez Ukraińców
- drewno każdy z mieszkańców zobowiązał się dać po jednej sośnie
- dachówka wykonana we własnym zakresie, ponadto druhowie Pierścionek Maciej i Pawęska Antoni zaciągnęli w Banku Spółdzielczym w Biszczy indywidualne kredyty na wykończenie Strażnicy na ogólną sumę 4 tyś. złotych.
Uroczyste otwarcie odbyło się w 1953r. W nowo wybudowanym budynku znajdowało się pomieszczenie na sprzęt przeciw pożarowy, sala taneczna i podium dla orkiestry. Podczas otwarcia jedna sekcja naszych strażaków zaprezentowała się w galowych mundurach, które uszył krawiec z naszej wsi Dorocicz Tadeusz. Materiał /granatowe sukno/ czapki, dystynkcje druhowie zakupili w Rzeszowie z funduszy uzbieranych z zabaw tanecznych.
Ze względu na brak w minionym okresie ujęcia wody bierzącej (rzeki, strumyka), które gwarantowało by zabezpieczenie podczas akcji gaszenia, w 1961r. strażacy wykonywali w czynie społecznym zbiornik wodny o poj. 24 tyś. litrów położony przy końcu wsi w kierunku Harasiuk, drugi zbiornik został wykonany w bliskiej odległości od Strażnicy podczas przeprowadzanej w 1960r. melioracji gruntów.
W roku 1960 jednostka otrzymała pierwszą motopompę M-400 od Komendy Powiatowej w Biłgoraju, która po roku zastała zamieniona na używaną M-800, ta z kolei służyła nam do 1972r. po czym otrzymaliśmy nową M-800 i jest ona do chwili obecnej na wyposażeniu naszej jednostki.
W latach 1960-80 działalność OSP w Goździe Lipińskim opierała się głównie na założeniach statusowych tj. udział w akcjach ratowniczych, zawodach, organizacji szkoleń itp.
W okresie tym zachodziły również zmiany w Zarządzie OSP na poszczególnych stanowiskach:
Kobel Jan-od 1962 do 1970- Prezes
Lewkowicz Jan- od 1970 do 1975- Prezes
Mateja Bronisław- od 1965 do 1975- Naczelnik
Lipieć Adam- od 1965 do 1975- Skarbnik
Przez sześć lat nasza jednostka należała do Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Potoku Górnym, ponieważ w 1976r. Gmina Biszcza uległa likwidacji a ponownie reaktywowano ją w 1982r. 
W dniu 13 maja 1981 roku przez środek naszej wsi przeszła burza o dużej sile niszczenia tzw. trąba powietrzna, która całkowicie zniszczyła budynek naszej remizy, część szkoły podstawowej oraz pozrywała dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Od tego czasu OSP została bez lokalu. Sprzęt    p. poż. przechowywany był mieszkaniu druha Zbigniewa Fusiarza natomiast zbiórki strażackie i walne zabrania odbywały się w mieszkaniu Naczelnika Henryka Pintala.
W związku z trudnymi warunkami lokalowymi szkoły podstawowej oraz OSP społeczeństwo naszej wsi wielokrotnie na zebraniach wiejskich i strażackich apelowało do władz gminnych o potrzebie budowy nowej szkoły i remizy. Decyzja o budowie połączonych ze sobą w/w obiektów zapadła jesienią 1983r. na zebraniu wiejskim przy ogólnej aprobacie mieszkańców wsi. Do budowy przystąpiono wiosną 1984r. Pomimo dużego zaangażowania społeczeństwa w początkowym okresie robót, postępu w budowaniu nie było ze względu na ograniczoną ilość środków przydzielanych na ten cel. W 1989r. budynek szkoły został w stanie surowym wykończony natomiast budowanie remizy zostało opóźnione ponieważ większość robót fachowych strażacy musieli wykonywać sami między innymi budowę garażu pomieszczenia gospodarczego oraz kuchni. Na dzień dzisiejszy obydwa obiekty zostały wykończone i oddane do użytku.
Strażacy naszej jednostki postanowili 1984r. reprezentować OSP Gózd Lipiński pod własnym sztandarem z godłem strażackim z jednej strony i św. Florianem patronem Strażaków drugiej strony. Zamówienie na w/w sztandar złożyli w Klasztorze Sióstr Zakonnych w Przemyślu. Wykonany został pod koniec 1985r. a na Wielkanoc 1986r. został poświęcony w Kościele w Goździe Lipińskim. Od tej pory  co roku na uroczystościach św. Floriana w Kościele parafialnym w Potoku górnym jednostka nasza uczestniczy pod sztandarem swojego patrona.
 

Jubileusz 70-lecia OSP Gózd Lipiński

W Niedzielę 23 października 2022r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania OSP Gózd Lipiński, oraz poświęcenia i przekazania nowego samochodu bojowego IVECO Euro Cargo IG150EW2CA

listy gratulacyjne