sobota, 13 lipca 2024 r.

Rada gminy

Adres do korespondencji:
 

Rada Gminy Biszcza 23-425 Biszcza Biszcza 79 tel. 084 6856022, 23, 24 fax. 084 6856301  

Skład Rady Gminy Biszcza:
 

Przewodniczący Rady Gminy Biszcza – Arkadiusz Kuliński

Zastępca Przewodniczącego – Longina Kożuszek

Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Socha

Członek – Marzena Bulicz

Członek – Andrzej Grabias

Członek – Grzegorz Knap

Członek – Adam Kucharz

Członek – Wojciech Kuśmierz

Członek – Krzysztof Krzywiński

Członek – Józef Małek

Członek – Jerzy Mazurek

Członek – Agnieszka Mura

Członek – Ryszard Zwolak

Członek – Eugeniusz Szeniak

Członek – Łukasz Szwedo