poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Biszczy

                 Gminny Zespół ds. Oświaty w Biszczy jest jednostką organizacyjną Gminy Biszcza, działającą w formie jednostki budżetowej powołanej   z dniem 01.01.1996 roku na mocy  uchwały Nr XVII/52/95 Rady Gminy Biszcza z dnia 29 grudnia 1995 roku  w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu ds. Oświaty. Obecnie swoją działalność prowadzi na podstawie Uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Biszcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biszcza oraz  statutu nadanego Uchwałą Nr XX/124/2016  Rady Gminy Biszcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi ds. Oświaty w Biszczy.

 

            Zespół pełni funkcję jednostki obsługującej dla jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych jednostkami obsługiwanymi, dla których organem założycielskim jest Gmina Biszcza.

Jednostkami obsługiwanymi są:   

- Samorządowy Zespół Szkolny im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy,

- Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim.

 

           W ramach wspólnej obsługi Gminny Zespół ds. Oświaty w Biszczy  realizuje zadania wskazanych jednostek w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

 
Dane Kontaktowe:
 
Gminny Zespół ds. Oświaty
BISZCZA 79
23-425 BISZCZA
NIP: 918-11-19-636,
REGON: 950245341
tel. (084) 685 60 22, wew. 127
 
Kierownik: 
mgr Jolanta Harasiuk
 
Główna Księgowa
mgr Barbara Jasińska-Hułas
 
Kierowca:
Wiesław Zań
 
 
Inspektor ochrony danych osobowych – dane kontaktowe:
Ewa Myszkowiak
e-mail: biuro@myszkowiak.pl