Gmina Biszcza

poniedziałek, 18 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

 
    W związku z prowadzonymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy pracami nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Biszczy na lata 2021-2031 zwracam się z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

 

Badanie ankietowe jest anonimowe.

 

 

Przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat, zostaną uwzględnione przekazane uwagi, sugestie i opinie jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych mieszkańców Gminy Biszcza.

 

Formularze ankiet załączone są do niniejszej informacji oraz dostępne w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biszczy (obecna siedziba świetlica „Iskierka”).

 

Termin nadsyłania ankiet 23.09.2021r.

 

 

                                                                                              Dziękuję za wypełnienie ankiety

 

                                                                                                          Wójt Gminy Biszcza         

                                                                                                          Zbigniew Pyczko           

 

Załącznik: ankieta do mieszkańców gminy Biszcza

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa