czwartek, 02 lutego 2023 r.

Akcja informacyjna w sprawie występowania ptasiej grypy

2023-01-20

W związku ze stwierdzeniem dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego zachodzi konieczność zastosowania środków zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby na terenie powiatu i całego województwa lubelskiego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii wraca się z prośbą do hodowców utrzymujących drób  o zgłaszanie hodowli pisemnie na adres Inspektoratu lub telefonicznie pod nr 84 686-12-79.

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków ( HPAI ) oraz stwierdzeniem dwóch ognisk tej choroby na terenie województwa lubelskiego w powiecie łęczyńskim i krasnostawskim zachodzi konieczność zastosowania środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób zarówno na terenie naszego powiatu jak i całego województwa lubelskiego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest bardzo zaraźliwą i zakaźną chorobą na którą chorują wszystkie gatunki ptaków, podlega ona ustawowemu obowiązkowi zwalczania. Szybka likwidacja choroby zależy od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczania zwierząt i ludzi oraz radykalnych kroków zmierzających do eliminacji zagrożenia, w tym chorych ptaków.

Straty związane z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków wynikają z upadków i likwidacji chorego, zakażonego i podejrzanego o zakażenie drobiu oraz międzynarodowych restrykcji handlowych o charakterze zakazu handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu.

W związku z powyższą sytuacją Wojewoda Lubelski wydał Rozporządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego.

Powyższe rozporządzenie wprowadza na w/w obszarach restrykcje związane z nakazem utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem oraz z dzikimi ptakami.  Wprowadza również nakaz karmienia i pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętych pomieszczeniach lub osłoniętych miejscach w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Załączniki:

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa - ptasia grypa 2022

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego 1.2023

 

 

« powrót