Gmina Biszcza

niedziela, 24 marca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

13.042017

05.042017

 

04.042017

INFORMACJA

 

W dniu 5 kwietnia (środa) 2017r.od godz. 12 00 w remizie strażackiej w Biszczy I Stowarzyszenie Błonie rozpocznie wydawanie żywności z ostatniej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016.

Przed Świętami Wielkanocy Stowarzyszenie Błonie chce wspomóc osoby, które do tej pory nie skorzystały z tego programu. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które spełniają w/w kryteria muszą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biszczy w celu potwierdzenia kwalifikowalności do udziału w programie.

 

Link do filmu: CHLEB, KTÓRY ŻYCIE ZMIENIA

27.032017

24.032017

 

24.032017

                              

24.032017

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie niniejszym informuje, że w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Nadarzynie koło Warszawy odbywać się będą Międzynarodowe Dni Zieleni Green Days 2017. Jest to miejsce spotkań profesjonalistów oraz właścicieli i miłośników ogrodów z kraju i zagranicy.

Województwo Lubelskie zorganizuje na Międzynarodowych Dniach Zieleni Green Days 2017  swoje stoisko promocyjno-informacyjne, na którym będzie istniała możliwość prezentowania materiałów reklamowych lubelskich firm i instytucji, prowadzenia rozmów i spotkań z potencjalnymi odbiorcami itp. Stoisko udostępniane będzie bezpłatnie.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w imprezie, pracy na wspólnym stoisku i udziału w spotkaniach towarzyszących.

więcej informacji...

14.032017

13.032017

         

13.032017

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa