Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

21.062016

21.062016

Analiza popytu na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Biszczy
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe produkty i usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić załączoną ankietę. Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą nam do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną oraz aplikowanie o środki finansowe na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
17.062016

                               

17.062016

17.062016

13.062016

09.062016

25.052016

20.052016

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa