Gmina Biszcza

wtorek, 22 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

14.052012

„Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza”

 Biszcza, dnia 10.05.2012r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza” informujemy, że otrzymaną ankietę należy starannie wypełnić oraz dostarczyć do Urzędu Gminy Biszcza w terminie pomiędzy 24.05.2012r.  a  31.05.2012r.

         Poprawne wypełnienie ankiety umożliwi podpisanie umowy na dostarczenie i montaż zestawów solarnych. Umowa zostanie podpisana w budynku Urzędu Gminy Biszcza w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia ankiety. 

14.052012

Uroczystości 3-go maja 2012r.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Biszczy o godz. 9 00. Po mszy delegacje zakładów pracy i organizacji społecznych złożyły wieńce pod pomnikiem poległych legionistów. Następnie uczestnicy przeszli na czele z gminną orkiestrą dęta do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się część artystyczna. Okolicznościową akademię przygotowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie. Wystąpiły również zespoły śpiewacze z Biszczy II, Krzewina z Bukowiny oraz Rutyna z Biszczy I. Zaprezentowała się orkiestra dęta a część artystyczną zakończyła kapela działająca przy GOK-u w Biszczy.  

 

07.052012

„Biblioteka ciągle w grze…”

 

30.042012

Zazrądzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Zazrądzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

30.042012

221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

 

30.042012

Szkolenie

 

24.042012

Zazrądzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zazrądzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

19.042012

Gmina Biszcza przystępuje do realizacji projektu pt. „ Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza”.

 Gmina Biszcza przystępuje do realizacji projektu pt. „ Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza”.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

NA LATA 2007-2013

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ -

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Realizacja projektu polega na zamontowaniu systemu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych gminy Biszcza.

Urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci będą usytuowane na i w budynkach stanowiących własność osób

fizycznych, do których gmina posiadać będzie zgodę pisemną właściciela wyrażoną w zawartej umowie. W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na centralną wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych waha się od 2 do 9. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników wzięto pod uwagę wydajność i sprawność instalacji, położenie geograficzne (szerokość geograficzna). Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w 48,6% we wszystkich budynkach objętych projektem.

Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Biszcza dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej i poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz stanu środowiska naturalnego w gminie Biszcza.

Realizacja niniejszych celów oparta jest o:

•zapewnienie dostępu do technologii alternatywnego źródła energii w celu przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych-obszarów wiejskich,

•wykorzystanie nowych technologii w dziedzinie energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii,

•użycie nowej technologii pozyskiwania energii w celu obniżenia kosztów ogrzewania wody użytkowej.

Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:

•zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

•wzrost efektywności wykorzystania energii;

•obniżenie kosztów zużycia energii;

•zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery;

•lepsze uwarunkowania (projekt pilotażowy-wzorcowy) dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie;

•wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii;

•poprawa jakości i warunków życia mieszkańców.

10.042012

"ZŁOTA MARZENKA"

 

10.042012

Ogłoszenie

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa