Gmina Biszcza

poniedziałek, 18 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Rajd rowerowy Nadleśnictwa Biłgoraj

Upamiętnienie 100 rocznicy powstania Nadleśnictwa Biłgoraj

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Nadleśnictwo Biłgoraj oraz Oddział PTTK w Biłgoraju zapraszają do udziału w rajdzie rowerowym "SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK NADLEŚNICTWA BIŁGORAJ", w dniu 07.04.2019r. Trasa około 46km

CELE RAJDU:
Upamiętnienie 100 rocznicy powstania w 1918 roku Nadleśnictwa Biłgoraj, poznanie historii Nadleśnictwa, miejsc, gdzie były w przeszłości leśniczówki i gajówki oraz współczesnej formy jego funkcjonowania. Poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Puszczy Solskiej. Popularyzacja szlaków i tras rowerowych Ziemi Biłgorajskiej oraz Ziemi Niżańskiej. Popularyzacja turystyki rowerowej, jako jednej z najbardziej dostępnych i atrakcyjnych form aktywnego wypoczynku.

TRASA RAJDU:
START: Biłgoraj (teren Nadleśnictwa Biłgoraj ul. Zamojska 96) – Zagumnie (5,3 km) – Bukowa (15,5 km) – Maziarnia Pęk, cmentarz żołnierzy I wojny światowej (31 km) – Huta Krzeszowska (35,5 km) – Osada Leśna (40,0 km) – Ciosmy Knieja, powstańców styczniowych (45,6 km) – META – ognisko turystyczne i zakończenie rajdu (uczestnicy na własną rękę wracają do swoich domów)
Rajd prowadzi w większości bezpiecznymi drogami asfaltowymi lub utwardzonymi z wyjątkiem 1,5 km drogą gruntową po Trakcie Solskim. Biegnie fragmentami istniejących szlaków rowerowych: bobrowego, kolejki wąskotorowej, szlakiem Rita na terenie województwa podkarpackiego oraz fragmentami Green Vello

WARUNKI UCZESTNICTWA

Rajd jest adresowany dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – treść oświadczenia na stronie PTTK w Biłgoraju. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: pttkbilgoraj@op.pl Termin składania zgłoszeń upływa 5 kwietnia.
Wpisowe - 7 zł. w dniu startu rajdu. W ramach opłaty: materiały promocyjne Nadleśnictwa Biłgoraj, fachowe przewodnictwo, pamiątkowy folder rajdu oraz kiełbaska na ognisku turystycznym.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

Źródło:http://www.pttkbilgoraj.vdl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:rajd-rowerowy-szlakiem-leniczowek-nadlenictwa-bigoraj&catid=45:aktualnoci&Itemid=1 [Dostęp 26.03.2019]

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa