poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Sprzedaż, dzierżawa, najem


Ogłoszenie Wójta Gminy Biszcza z dnia 10.01.2023 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Biszcza oraz w Wólce Biskiej oraz informacja z otwarcia przetargu

https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=387&action=details&document_id=1834418


Wójt Gminy Biszcza ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszcza

https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=78735