Gmina Biszcza

środa, 15 lipca 2020 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Informacja

Ogłoszenie w sprawie suszy
 
Informujemy, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza na glebach Kategorii I, II na terenie Gminy Biszcza, istnieje możliwość składania oświadczeń o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych do dnia 10.09.2019 r

 

Na glebach Kategorii (I – bardzo podatne, II – podatne tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty)

Do oszacowania szkody wymagane jest pozostawienie poletka umożliwiającego dokonanie oceny strat przez Komisję. Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza pok. nr 21, oraz na stronie
internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Podczas przyjmowania wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019.

W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopie wniosku o dopłaty obszarowe.

 

Procedura szacowania strat

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa