Gmina Biszcza

poniedziałek, 18 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
 
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłozeniu Projektu do publicznego wglądu.

Projekt dostepny jest do wglądu:

  • w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie - Składowskiej 3, 20-029 Lublin w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30;                     
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl  w zakładce: Rolnictwo i Środowisko > Rozwój obszarów wiejskich > Łowiectwo i ochrona zwierząt

Uwagi do projektu można wnosić od 5 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.                   

Obwieszczenie Marszałka WL.pdf

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa