Gmina Biszcza

niedziela, 31 maja 2020 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Lubelska Fundacja Rozwoju

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" - pozyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
Uprzejmie informujemy, iż Lubelska Fundacja Rozwoju pełni rolę pośrednika finansowego wybranego w celu zarządzania funduszem pożyczkowym w ramach rządowego Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II". W ramach Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oferowane są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy.

 

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie są niezatrudnieni oraz nie wykonujący innej pracy zarobkowej studenci ostatniego roku studiów, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,44 % w skali roku a aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarnej to blisko 97 tys. zł. W przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oprocentowanie to wynosi jedynie 0,18 %. Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy to aktualnie ponad 29 tys. zł.

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny o ofercie Programu, który dla osób bezrobotnych może być atrakcyjnym - alternatywnym źródłem finansowania wydatków związanych z rozpoczęciem działalności a dla przedsiębiorstw-wyposażania stanowisk pracy.

 

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 96 784,80 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:

 • 0,1896 w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,4496 w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Karencja - 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 29 035,44 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://www.lfr.lublin.pl/proiektv/pierwszv-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju Rynek 7, 20 -111 Lublin tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

 

dokumenty źródłowe: Pismo

 

 

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa