niedziela, 24 września 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu Biszcza- 07.02.2020r.

2019-12-31

 
    Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Biszcza.
Bieżące informacje uzyskać można pod nr. tel. 84 685 60 22 oraz na stronach internetowych: www.biszcza.plwww.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl

Wójt Gminy Biszcza ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszcza wskazanych poniżej:

Przetarg dotyczący zbycia przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 07.02.2020r. o godzinie 10.30 W siedzibie Urzędu Gminy Biszcza, Biszcza 79 (pokój nr 14 Sala posiedzeń).
 

 

Wólka Biska