sobota, 04 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie

2021-10-06

 

 

    Wójt Gminy Biszcza zwołuje na dzień 19 października 2021 roku /wtorek/ Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Bukowina Pierwsza. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Bukowinie ( I termin). W przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie ustala się drugi termin zebrania na godz. 18.30. Tematem zebrania będzie wybór sołtysa - sołectwa Bukowina Pierwsza oraz sprawy bieżące. Ze względu na ważność tematów prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

« powrót